Blauwalgen in Geffen

Waterschap Aa en Maas heeft blauwalgen aangetroffen in De Wiel te Geffen. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om contact met water van deze plas te vermijden. De gemeente Oss heeft waarschuwingsborden geplaatst en het waterschap houdt de situatie in de gaten.

Schadelijk voor mens en dier

Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Bij het aanraken of het opdrinken van water bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, problemen met ademen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen bij mensen en bij (huis)dieren optreden.

Avies aan inwoners

Om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren doen we ook een beroep op u! De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze voedingsstoffen zitten in afgevallen bladeren, maar komen ook in het water door lokvoer van sportvissers, stukjes brood en door poep van eenden en honden. Dus geen eenden voeren en uw hond niet nabij het water laten poepen. Dan draagt u bij aan een gezonde en mooie stadsvijver.

Wat doen waterschap en gemeente

De vijver is natuurvriendelijk ingericht en wordt uitgebaggerd als dat nodig is. Het compleet uitroeien van blauwalgen blijkt lastig te zijn. Blauwalgen in water blijft een aanhoudend probleem. Wanneer de zonuren afnemen en het water weer afkoelt, door bijvoorbeeld regen, verminderen de blauwalgen. Het waterschap controleert in deze warme periode regelmatig het water in alle grote vijvers in Oss. Meer informatie op www.aaenmaas.nl