Herdenkingsveld Gerbrandylaan opruimen

Op donderdag 11 oktober 2018 om 10.30 uur beginnen de gemeente en de wijkraden Ruwaard en Oss-Noordwest met het opruimen van het herdenkingsveld aan de Gerbrandylaan. Deze herdenkingsplek met bloemen, kaartjes, tekeningen en knuffels is spontaan ontstaan na het treinongeval met een bakfiets op 20 september.

Wat doen we met alle spullen?

Alles wat op de herdenkingsplek ligt, gaat naar de gemeentewerf aan de Singel ’40-’45 in Oss. De tekeningen, briefjes en kaartjes laten we drogen. Daarna maken we er foto’s van. Ook de knuffels drogen we; die bewaren we voorlopig in dozen bij de gemeentewerf. We willen de knuffels en tekeningen een goede bestemming geven. We denken nog na hoe we dat het beste kunnen doen. Dat doen we in overleg met de getroffen families.

Weg tijdelijk afgesloten

De weg tussen de rotonde Gerbrandylaan en Heischeutstraat is op donderdag 11 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur voor autoverkeer afgesloten. We sluiten de weg af om het opruimen veilig te laten verlopen. Voor fietsers en voetgangers is de weg wel open.