Straatcoaches starten in Oss

Op donderdag 8 november starten er straatcoaches in de gemeente Oss. Gemeente, politie en jongerenwerk werken samen aan een veilig en leefbaar woonmilieu. Meestal lukt dat goed, soms kan dat beter. Om beter om te gaan met overlast door jongeren heeft de gemeente samen met de partners op het gebied van jeugd en veiligheid besloten om straatcoaches in te zetten.

Wat gaan de straatcoaches doen?

De straatcoaches maken contact met de jongeren en waar nodig ook met de ouders. Ook zijn ze aanspreekpunt voor bewoners. Doel is het voorkomen en oplossen van overlast door jongeren. Samen met de partners willen de straatcoaches de wijken en kernen nog veiliger en leefbaarder maken.

Wie zijn de straatcoaches?

De straatcoaches zijn gewend om met jongeren om te gaan maar hebben ook een achtergrond in de beveiliging en/of jeugdzorg. Zij gaan vooral in de avonduren de straat op, omdat de jongeren er dan zijn. De straatcoaches hebben korte lijntjes met ondernemers, professionals, vrijwilligers en scholen. De straatcoaches zijn herkenbaar aan hun straatcoachkleding.

Wat doet u bij overlast van jongeren in uw buurt?

Ervaart u overlast door jongeren? Bel dan met de gemeente of politie. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer 14 0412 en de politie via nummer 0900-8844. Zij kunnen de straatcoaches ook inschakelen om de overlast snel aan te pakken. Spoed? Bel dan 112.