Coalitieprogramma: kansen zien, kansen pakken

Vrijdag 8 juni heeft de coalitie het nieuwe college gepresenteerd, met de plannen van de coalitie voor de komende vier jaar. Het programma heet: ‘Kansen zien en kansen pakken. Duurzaam en op maat’.

De voornaamste rode draad in het coalitieprogramma is: maatwerk. Dat wil zeggen dat het nieuwe college nog minder met standaardaanbod werkt: ‘hier hebt u recht op’, of ‘zo hebben we dat geregeld’. Het nieuwe college gaat vooral kijken wat er nodig is. Dat geldt niet alleen voor sociale domein, maar bijvoorbeeld ook voor de voorzieningen, voor de samenwerking in de regio. Daarnaast gaat het college steviger door met duurzaamheid.

U vindt het coalitieprogramma op www.oss.nl/coalitieprogramma

De beoogde nieuwe bestuurders zijn:

Burgemeester Wobine Buijs

Openbare orde en veiligheid, dienstverlening, organisatie, bestuurlijke zaken, regionale samenwerking, stadspromotie, communicatie, global goals

Frank den Brok (VDG)

Financiën, belastingen, economie, bedrijventerreinen, haven, Heesch West, Pivot Park, grondbedrijf, vastgoed, voorzieningen, plan Walkwartier en cultuur

Johan van der Schoot (CDA)

Ontwikkeling buitengebied, natuur en landschap, toerisme en recreatie, openbare ruimte, bouwen en wonen, cultureel erfgoed, klimaat en energie

Thijs van Kessel (VVD)

Zorg, WMO, welzijn, gezondheidsbeleid, jeugd- en jongerenwerk, burgparticipatie, markten, kermissen, verenigingen, subsidies, evenementen

Joop van Orsouw (Beter Oss)

Ontwikkeling stedelijk gebied, stadscentrum, plan Walkwartier, woonbeleid / volkshuisvesting, stedenbouw, verkeer en vervoer, infrastructuur

Kees van Geffen (VDG)

Jeugdzorg, werk & inkomen, armoedebeleid, schuldhulpverlening, arbeidsmarkt, sociale werkvoorzieningen, onderwijs, Talentencampus, sport

De raad benoemt op 14 juni de nieuwe wethouders en de nieuwe raadsleden van VVD, CDA, Beter Oss en VDG.