Eikenprocessierups komt weer voor!

In de maanden mei, juni, juli kunnen weer nesten van de eikenprocessierups in bomen voorkomen. Ziet u een boom met de eikenprocessierups in het openbaar gebied, neem dan contact met ons op, telefoon 14 0412.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes in eikenbomen. Deze rups is te herkennen aan zijn sterkte beharing. Meer informatie over de eikenprocessierups op www.vlinderstichting.nl

Overlast

De brandharen van de rups zorgen voor de overlast. Na direct of indirect contact met de brandharen, kunnen klachten ontstaan aan de huid, aan de ogen of aan de luchtwegen. Bij aanraking met de brandharen niet krabben, wrijven, maar was of spoel de huid met water. Deze klachten verdwijnen in de meeste gevallen spontaan na enkele dagen of weken. Klachten zijn bijvoorbeeld rode ogen, braken of koorts. Als de klachten erg hevig zijn of wanneer ze niet snel overgaan, neem contact op met de huisarts. Meer informatie op www.ggdhvb.nl/milieu-en-veiligheid/eikenprocessierups

Problemen voorkomen

Probeer direct contact met rupsen, vrijgekomen brandharen en lege nesten zoveel mogelijk te vermijden. Als u een natuurgebied bezoekt, zorg dan voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.

Bestrijden van de rups

De gemeente bestrijdt rupsen langs doorgaande wegen en fietspaden en op plaatsen waar veel mensen komen. We kiezen voor het bestrijden van de rups door het spuiten met een biologisch middel, deze is niet schadelijk voor de volksgezondheid. Soms kan dit middel een allergische reactie veroorzaken, dus blijf bij spuiten uit de buurt van de nevel. In bos- en natuurgebieden bestrijden we de nesten van de eikenprocessierups niet. Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden. Huur een deskundig bedrijf in.