Extra geld naar kinderen in armoede in Oss

Meer dan 2100 kinderen in Oss groeien op in armoede. Gemeente Oss wil dat ook deze kinderen kunnen blijven sporten of mee kunnen doen aan sociale en culturele activiteiten op school of in hun vrije tijd. Daarvoor is een plan van aanpak gemaakt dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd. Gemeente Oss krijgt hiervoor van het Rijk jaarlijks €429.000,- extra.

Gelijke kansen voor iedereen

In de gemeente Oss groeit 1 op de 8 kinderen jonger dan 18 jaar op in armoede. Dat zijn ruim 2.100 kinderen. Wethouder Kees van Geffen: ‘Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen. Maar voor kinderen die opgroeien in armoede zijn die kansen niet zo vanzelfsprekend. Met het extra geld dat we hebben gekregen, kunnen we kinderen op meer en andere manieren mee laten doen.’

De gemeente voert het plan uit samen met scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente gebruikt het extra geld om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te helpen:

Verhoging bijdrage schoolgaande kinderen voortgezet onderwijs

De bijdrage ‘Schoolgaande kinderen voortgezet onderwijs’ verhogen we voor het eerste jaar van de middelbare school van € 250 naar € 400. Het overgangsjaar van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een duur jaar voor veel ouders. Er zijn extra schoolkosten en ook zijn er vaak eenmalige kosten zoals een fiets. De gemeente wil dat leerlingen een goede start maken.

Eerste zwemdiploma gratis

Het is belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen. Om mee te doen, maar ook voor hun veiligheid. De bijdrage van de huidige regeling is niet voldoende. Daardoor maken sommige kinderen de zwemlessen niet af. Gemeente Oss betaalt voortaan voor het eerste zwemdiploma rechtstreeks aan het zwembad.

Wijkgerichte activiteiten

Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen in armoede opgroeien in de wijken Ruwaard, Schadewijk en Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. Daarom zetten we daar bijzondere activiteiten op, zoals KinderResto van Harte en try outs voor cultuureducatie. Samen met ONS welzijn en scholen bekijken we welke activiteiten nog meer mogelijk zijn zodat deze kinderen meer ontwikkelingskansen krijgen.

Recreatievoorzieningen in schoolvakanties

Kinderen in armoede kunnen vaak niet op vakantie of meedoen aan activiteiten tijdens de vakantie. Gemeente Oss gaat bekijken welke extra mogelijkheden er zijn op het gebied van recreatie, en spelen of zwemmen in de vakantieperiode.

Oss Innoveert: ‘Kinderen in armoede’

We nodigen inwoners en instellingen uit om mee te denken en om met ons samen te werken om armoede onder kinderen aan te pakken. De gemeente wil hiermee nieuwe initiatieven ophalen en hoopt dat dit jaar nog initiatieven van start gaan.