Herman Rolfes nieuwe Raadgever Sociaal Domein

De gemeente Oss is sinds enkele jaren grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op de terreinen van Werk en Inkomen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugd en Jongeren. Deze drie terreinen noemen we ook wel het Sociaal Domein.

Waarom deze raadgever?

Inwoners die een beroep doen op ondersteuning vanuit het Sociaal Domein, komen vaak in een wereld terecht die ze niet (goed) kennen. Dan kan het fijn zijn om met vragen terecht te kunnen bij een iemand die de weg wél kent; iemand die onafhankelijk is van de gemeente Oss. De Raadgever is zo iemand. Inwoners kunnen contact opnemen met de Raadgever als ze advies en ondersteuning nodig hebben op het terrein van het Sociale Domein. Ook kan de Raadgever inwoners en medewerkers van de gemeente met elkaar in contact brengen om samen naar de beste oplossing te zoeken.

Hoe neem ik contact op?

U kunt contact opnemen met Herman Rolfes via het contactformulier Raadgever Sociaal Domein.