Het Hooghuis scoort vignet Bewegen en Sport

Maandag 25 juni reikte wethouder Kees van Geffen het tweede vignet Bewegen en Sport uit aan Het Hooghuis in het kader van de Gezonde School. Eerder dit jaar behaalde locatie Stadion al het vignet en nu heeft locatie ZuidWest ook de erkenning. De sportieve school voldoet aan alle voorwaarden door het uitgebreide aanbod van binnen- en buitenschoolse sportactiviteiten.

In het Frans Heesen Stadion werd het vignet op sportieve wijze uitgereikt. Kees van Geffen deed de aftrap en vervolgens mochten alle leerlingen penalty’s nemen. Van Geffen is trots op de gezonde en sportieve gemeente en roemt ook de gezonde school aanpak van Het Hooghuis. “Het vignet Bewegen en Sport is drie jaar geldig, dus ik verwacht over drie jaar wederom een uitreiking te doen”.

Al enkele jaren is er op alle scholen van Het Hooghuis aandacht voor de gezonde school. Zo wordt er in de schoolkantines gewerkt met gezonde producten, wordt er in de lessen aandacht geschonken aan de gezonde keuze en worden er tijdens en na schooltijd buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd.

Wethouder Kees van Geffen reikt het vignet Bewegen en Sport uit aan Het Hooghuis Wethouder Kees van Geffen reikt het vignet Bewegen en Sport uit aan Het Hooghuis