Kansen voor HBO in Oss

Gemeente Oss wil samen met onderwijs en ondernemers investeren in een integrale opleiding voor de Gebouwde Omgeving. Zij werken de komende vier jaar samen aan het oprichten van een expertisecentrum BIM5 voor de gebouwde omgeving in Oss, waar VMBO, MBO en HBO elkaar ontmoeten. De gemeenteraad keurde deze plannen donderdag 13 juli goed.

Waarom deze opleidingen in Oss?

De bouw is een sector met veel werkgelegenheid in Oss en Noord-Oost Brabant. De arbeidsmarkt vraagt om flexibele vakmensen op niveau 2, 3, 4, 5 voor de Gebouwde Omgeving. Er is grote behoefte aan meer opgeleide werknemers dan ROC de Leijgraaf nu kan leveren. Het project BIM5 wil zorgen voor moderne opleidingen op al die niveaus, die passen bij de toekomstige arbeidsmarkt in de bouwsector. En die de instroom en kwaliteit leveren waar het regionale bedrijfsleven om vraagt.

Welk resultaat willen we bereiken?

In vier jaar ontwikkelen de partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs een opleiding voor de Gebouwde Omgeving van niveau 2 t/m 5 (mbo en hbo) in Oss. Gemeente Oss investeert samen met deze partners in het project. Zij willen samen een rijkssubsidie uit het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) aanvragen voor een bijdrage in de projectkosten.

Wat is niveau 5/Associate degree?

Avans Hogeschool, ROC de Leijgraaf en ondernemers ontwikkelen samen de opleiding Associate degree Built Environment (Gebouwde omgeving), een nieuwe brede opleiding vanuit Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze opleiding heeft niveau 5. De Associate Degree (Ad) is een nieuwe landelijke erkende tweejarige hbo-opleiding, een deelprogramma van de hbo-bacheloropleiding. Deze samenwerking zorgt voor een sterke verbinding tussen MBO en HBO in Oss.