Maatregelen vogelgriep in Nederland

Op een veehouderij in Biddinghuizen is onlangs vogelgriep vastgesteld. In Oss zijn nog geen gevallen van besmetting aangetoond. Om de kans daarop te verkleinen zijn er landelijk maatregelen genomen.

Er is een landelijke ophokplicht ingesteld voor:

  • alle commerciële bedrijven die vogels houden bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten.
  • bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet.
  • eigenaren van hobbyvogels. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.

De ophokplicht is ingesteld om te voorkomen dat dieren in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Bezoeken van pluimveebedrijven

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken is uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

Kinderboerderijen bezoeken mag

Ook kinderboerderijen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. U kunt de dierentuinen en kinderboerderijen wel bezoeken.

Andere maatregelen

  • Er is een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.
  • Eendenbedrijven moeten een hygiëneprotocol naleven voor strooisel. Strooiselopslag moet afgedekt worden en het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen moet schoongemaakt worden.
  • Eenden of kalkoenen mogen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts. Transport van of naar deze bedrijven mag alleen rechtstreeks plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep