Nieuw kantoorpand Ir. Diddewerf

Met het onthullen van het bouwbord is de bouw van de nieuwe Ir. Diddewerf officieel gestart. Op de Osse gemeentewerf komt en nieuw, gasloos en energieneutraal kantoor.

Energie neutrale gemeente

Oss wil in 2050 een energie neutrale gemeente zijn. Dat is goed voor ons klimaat, onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente Oss heeft hierin een voortrekkersrol. De bouw van het nieuwe pand past bij de ambities op het gebied van duurzaamheid.

Op de Ir. Diddewerf werken medewerkers van de buitendienst en de afvalinzameling. Voor hen is het prettig dat er een nieuw kantoorpand komt. Het huidige pand was aan vervanging toe. Het nieuwe kantoorpand is waarschijnlijk begin september klaar voor gebruik.

Foto's