Solidariteitsfonds voor Osse kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede

Het Hooghuis, Maaslandcollege, Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf en gemeente Oss richten een solidariteitsfonds op voor Osse kinderen die opgroeien in armoede. Zij hebben hiervoor op 5 april een overeenkomst ondertekend. De stichting Leergeld beheert het solidariteitsfonds.

Waarom een solidariteitsfonds?

Op dit moment kunnen ouders via verschillende regelingen een bijdrage krijgen voor schoolkosten. Soms helpt de school, soms Stichting Leergeld en soms gemeente Oss. Deze partijen richten nu een gezamenlijk fonds op voor kinderen op het voortgezet onderwijs die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen. Het doel van het fonds is dat ieder kind mee kan doen op school. Het heeft de beschikking over noodzakelijke leermiddelen, kan mee op schoolreis en/of
heeft toegang tot huiswerkbegeleiding.

Hoe werkt het solidariteitsfonds?

Stichting Leergeld beheert het fonds en beoordeelt de aanvragen. Het voordeel is dat ouders maar één aanspreekpunt hebben om de schoolbenodigdheden aan te vragen. In dit solidariteitsfonds zitten gezamenlijke middelen vanuit het voortgezet onderwijs in Oss, stichting Leergeld en de gemeente Oss. Wethouder Kees van Geffen: ‘Ik vind het belangrijk dat kinderen die opgroeien in armoede, mee kunnen doen op school. Het is mooi dat we dit nu met alle betrokken partijen samen oppakken. We hopen zo meer kinderen te kunnen helpen.’

Het solidariteitsfonds is een extra voorziening, naast de andere voorzieningen voor gezinnen met een laag inkomen die de gemeente Oss aanbiedt.

De onderteking van de overeenkomst solidariteitsfonds De onderteking van de overeenkomst solidariteitsfonds