Platform Vrijetijd Oss

Waarom dit platform?

De vrijetijdseconomie beperkt zich niet tot gemeentegrenzen en moet daarom niet vanuit de concurrentie maar vanuit de samenwerking benaderd worden. Samenwerking in een groter gebied staat centraal. Er is een toenemende noodzaak voor partijen actief in de vrijetijdseconomie om over de grenzen van het eigen bedrijf, de eigen organisatie, de eigen gemeente te kijken.

Doelstellingen platform

1. Nieuwe projecten ontwikkelen

(Regionale) samenwerking en initiatief vanuit partijen stimuleren in de vorm van projecten de die bijdragen aan de profilering van Oss en haar gebieden. In gezamenlijkheid worden projecten opgezet en stappen ondernomen om de visie op vrijetijdseconomie tot leven te brengen. Het platform bevordert samenwerking, vernieuwingen en kansrijke thema’s om het gebied op de kaart te krijgen.

2. Elkaar ontmoeten en zaken afstemmen (netwerkgedachte)

Meer samenhang in de profilering van Oss en haar gebieden (Maas, stad, Maashorst) bewerkstelligen. Stimuleren van verhaallijnen die inspelen op nieuwe verbindingen binnen en buiten de vrijetijdseconomie.

3. Eenduidige informatievoorziening naar inwoners en toeristen

Bestuur platform

 • Jurrien van der Veer (Voorzitter)
 • Tom van Leeuwen (Maashorst Betrokken ondernemers)
 • Harry Peters (Arboretum)
 • Carlette Roeland (Bierbrouwerij Oijen)
 • Wilma van Dijk (de Maashorst)
 • Carmen Willems (gemeente Oss)

Heb jij een projectidee voor toerisme en recreatie?

Platform Vrijetijd Oss is een platform van organisaties actief binnen de vrijetijdssector en de gemeente. Het platform stimuleert samenwerken en ontmoeten in deze sector én beschikt over een jaarlijks projectbudget. Heb jij een plan voor een evenement, arrangement, product of project dat bijdraagt aan de vrijetijdseconomie van Oss en haar gebieden? Laat het weten aan Platform Vrijetijd Oss. Voor goede plannen is een financiële bijdrage mogelijk!

Waar moet een project aan voldoen?

Het platform heeft enkele criteria opgesteld waaraan projecten worden getoetst:

 • Het project heeft een economisch doel; het project geeft een (lange termijn) impuls aan de vrijetijdseconomie in de gemeente Oss.
 • Het project is een samenwerking tussen ondernemers of organisaties.
 • Het project sluit aan bij de thema’s: gezond, culinair of cultureel/erfgoed/geschiedenis.
 • Cofinanciering is geregeld.
 • Het is een vernieuwend idee/project.

Een nieuw plan kan ook ergens anders zijn bedacht, maar nog niet in de gemeente Oss uitgeprobeerd. Ook combinaties van bestaande ideeën kunnen vernieuwend zijn.

Heb je vragen hierover? Of zoek jij mensen/bedrijven/organisaties om mee te doen met je project? Neem dan contact op met het platform via platformvrijetijd@oss.nl

Wie kan een project indienen?

Ondernemers, organisaties en burgerinitiatieven kunnen projectplannen indienen bij het platform voor financiële stimulans. Het bestuur van het platform beoordeelt aanvragen uit het werkbudget. Wanneer een bestuurslid zelf een aanvraag indient, stemt deze niet mee.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Om zoveel mogelijk projecten een kans te bieden:

 • geven we per project maximaal 8000 euro subsidie;
 • geven we ook kleinere bedragen, om goede ideeën wat verder uit te werken;
 • kan elke organisatie maximaal twee keer per jaar een projectplan indienen;
 • vergoeden we geen uren of advieskosten. Het subsidiegeld kun je gebruiken om een idee uit te werken tot een compleet voorstel .

Wat vragen we van u?

Als u zelf gaat publiceren over uw plannen of project ( bijvoorbeeld persberichten, website, advertenties, flyers en uitnodigingen), dan vragen we u:

 • duidelijk vermelden dat de activiteit mede mogelijk wordt gemaakt door het Platform Vrijetijd Oss.
 • Om het logo van het platform te gebruiken. Het logo kunt u aanvragen via platformvrijetijd@oss.nl

Dien een project in

 • Download het projectformulier (.pdf)
 • Vul dit in en stuur het met een begroting als bijlage naar platformvrijetijd@oss.nl
 • Je krijgt van ons een bevestiging
 • We beoordelen je aanvraag binnen 6 weken
 • Daarna krijg je goedkeuring, een gemotiveerde afwijzing of aanvullende vragen van ons

Heb je zelf geen projectplan maar wil je op een andere manier meedoen?

Het platform staat open voor ideeën en bijdragen op allerlei manieren. Heb jij ideeën over toerisme en recreatie in de regio, ideeën voor ontmoetingsbijeenkomsten voor deelnemers van het platform, of wil je meedenken in een werkgroep? Laat het weten!

De werkgroep ontmoeten is een doorlopende werkgroep die zich bezig houdt met:

 • Ontmoeting organiseren voor deelnemers
 • Organiseren oogstfeest i.s.m. met het bestuur
 • Bestuur ondersteunen in stimuleren van projectplannen

De werkgroep informatievoorziening is een doorlopende werkgroep die zich bezig houdt met:

 • Samenwerken aan een betere informatievoorziening over recreatie en toerisme
 • Hoe gaan we ons profileren? Hoe zorgen voor eenduidige informatievoorziening? De werkgroep heeft een coördinerende taak

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het platform? Mail dan je naam, organisatie en e-mailadres naar platformvrijetijd@oss.nl en geef aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden. Dan zetten we je naam op de contactenlijst.