Platform Vrijetijd Oss

Waarom dit platform?

De vrijetijdseconomie beperkt zich niet tot gemeentegrenzen en moet daarom niet vanuit de concurrentie maar vanuit de samenwerking benaderd worden. Samenwerking in een groter gebied staat centraal. Er is een toenemende noodzaak voor partijen actief in de vrijetijdseconomie om over de grenzen van het eigen bedrijf, de eigen organisatie, de eigen gemeente te kijken.

Doelstellingen platform

1. Nieuwe projecten ontwikkelen

(Regionale) samenwerking en initiatief vanuit partijen stimuleren in de vorm van projecten de die bijdragen aan de profilering van Oss en haar gebieden. In gezamenlijkheid worden projecten opgezet en stappen ondernomen om de visie op vrijetijdseconomie tot leven te brengen. Het platform bevordert samenwerking, vernieuwingen en kansrijke thema’s om het gebied op de kaart te krijgen.

2. Elkaar ontmoeten en zaken afstemmen (netwerkgedachte)

Meer samenhang in de profilering van Oss en haar gebieden (Maas, stad, Maashorst) bewerkstelligen. Stimuleren van verhaallijnen die inspelen op nieuwe verbindingen binnen en buiten de vrijetijdseconomie.

3. Eenduidige informatievoorziening naar inwoners en toeristen

Heb jij een projectidee voor toerisme en recreatie?

Het platform staat open voor ideeën en bijdragen op allerlei manieren. Heb jij ideeën over toerisme en recreatie in de regio, ideeën voor ontmoetingsbijeenkomsten voor deelnemers van het platform, of wil je meedenken in een werkgroep? Laat het weten!

Let op: op dit moment kunt u géén financiële bijdrage meer aanvragen voor uw idee.

De werkgroep ontmoeten is een doorlopende werkgroep die zich bezig houdt met:

  • Ontmoeting organiseren voor deelnemers
  • Organiseren oogstfeest i.s.m. met het bestuur
  • Bestuur ondersteunen in stimuleren van projectplannen

De werkgroep informatievoorziening is een doorlopende werkgroep die zich bezig houdt met:

  • Samenwerken aan een betere informatievoorziening over recreatie en toerisme
  • Hoe gaan we ons profileren? Hoe zorgen voor eenduidige informatievoorziening? De werkgroep heeft een coördinerende taak

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het platform? Mail dan je naam, organisatie en e-mailadres naar platformvrijetijd@oss.nl en geef aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden. Dan zetten we je naam op de contactenlijst.