Subsidie aanvragen

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om uw subsidieaanvraag te kunnen behandelen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel. Om dit doel te bereiken gebruiken we uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:
• U op de hoogte te brengen dat u subsidie kunt aanvragen.
• Contact met u op te nemen als wij vragen hebben.
• U op de hoogte te brengen van ons besluit.
• De aangevraagde subsidie aan u uit te betalen.
• Controle uit te voeren op de aangeleverde gegevens bij de subsidieaanvraag.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via documenten, formulieren of tijdens gesprekken. Behalve de persoonsgegevens die u zelf verstrekt, raadplegen wij adresgegevens uit de Basisregistratie personen.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We hebben deze gegevens nodig om uw subsidieaanvraag te kunnen behandelen. Ook hebben wij deze gegevens nodig voor de uitbetaling van de aangevraagde subsidie. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat wij uw aanvraag niet kunnen behandelen. Wij kunnen u dan ook geen subsidie geven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken.