Privacystatement

Persoonsgegevens

De gemeente Oss verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taken. De gemeente Oss gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van onze websites is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.