SSMG. Wie zijn dat?

Laatst gewijzigd op: 26-01-2024

SSMG is een samenwerkingsverband met organisaties die strijden tegen armoede en schulden in de gemeente Oss. In dit artikel lees je wat zij doen.

Gemeente Oss

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat jij en je gezin zonder geldzorgen kunnen meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Bij ons kun je terecht met vragen over geldzaken, voor een bijstandsuitkering als je geen inkomen hebt, voor (financiële) regelingen als je een laag inkomen hebt en voor hulp bij schulden.

Bibliotheek

De Bibliotheek is er voor iedereen! Je bent er welkom om te lezen, te leren en samen te komen. Je kunt er de krant lezen of je duikt weg in een goed boek. Voor kinderen zijn er speciale voorleesmomenten. Scholieren die een rustig plekje zoeken, maken er hun huiswerk. Volwassenen kunnen een computercursus volgen en wie de taal wil leren, sluit aan bij een taalgroep. Heb je vragen over de E-overheid? Je kunt je vraag bij ons stellen en wij helpen je graag op weg en waar nodig naar het juiste loket. En dit is allemaal gratis. Wil je thuis verder lezen? Dan word je lid van de Bibliotheek. Dit is gratis voor kinderen tot en met 18 jaar. Bezoek de bieb aan de Raadhuislaan 10 in Oss of kijk voor meer informatie op de website.

ONS welzijn

ONS welzijn is er voor iedereen die vragen heeft op psychisch, sociaal, financieel en juridisch gebied. Jong en oud, student, werkende of gepensioneerde. Deze hulp is gratis. De sociaal raadslieden helpen je bij financiële en juridische vragen. Denk aan vragen over sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen. Ze helpen bijvoorbeeld met het schrijven van brieven, invullen van moeilijke formulieren en belastingpapieren en het aanvragen van uitkeringen. Ook bemiddelen ze bij conflicten. Medewerkers uit het sociaal team, Centrum Jeugd en Gezin en Basisteam Jeugd en Gezin helpen je bij psychische en sociale vraagstukken. ONS welzijn is bereikbaar via telefoonnummer 088 3742 525 of mail naar: info@ons-welzijn.nl. Kijk op www.ons-welzijn.nl voor meer informatie.

Met Elkaar, Oss tegen Armoede

Stichting Met elkaar, Oss tegen armoede (voorheen PROTA) is een politiek onafhankelijke stichting. Zij hebben drie doelstellingen:
1. Signaleren van armoede- en schuldenproblematiek in de gemeente Oss.
2. Deze signalen doorgeven aan de gemeente en politiek om het gesprek hierover te bevorderen.
3. De problemen voorkomen, verzachten en oplossen.
Activiteiten van Met elkaar zijn bijvoorbeeld informatie-debatavonden, SchuldHulpMaatje Oss, JobHulpMaatje Oss, Kerstpakketten groep en het Solidariteitsfonds. Meer weten? Kijk op www.metelkaaross.com.

Quiet Community Oss

De Quiet Community Oss wil over armoede in Oss Vertellen, het Verzachten en elkaar Versterken.
Vertellen voor bewustwording van het probleem. Dit doen ze bijvoorbeeld met de uitgifte van de Quiet 500, de tegenhanger van de bekende Quote 500. Verzachten door een systeem van matching van aanbod van Sponsoren en vraag van de leden. Denk aan een gratis knipbeurt van de kapper of een eetbon van een restaurant. Versterken door mensen te laten doen wat ze leuk vinden. Zoals het organiseren van een BBQ. Quiet Oss werkt op basis van vertrouwen. Ze controleren niet of mensen lid kunnen of mogen zijn. Meer weten? www.quiet.nl/oss.

Koning Willem I College

Het Koning Willem I College staat midden in de maatschappij. Ze bieden onderwijs in de breedste zin van het woord: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met bedrijfsopleidingen, volwassenonderwijs en inburgeringscursussen. Studenten krijgen alle kansen om zich te ontplooien. Als beroepsprofessional én als mens. Daarom biedt het praktijkgericht onderwijs, waarmee ze hun studenten opleiden voor een fijne baan en een mooie toekomst. Goed omgaan met geld hoort hier ook bij! Meer weten? Kijk op kw1c.nl voor meer informatie.

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje Oss heeft vrijwilligers die een luisterend oor bieden en samen met jou kijken waar je tegenaan loopt. De vrijwilliger geeft tips, advies, maar kijkt ook samen met jou wat je zelf kunt doen om je geldzaken weer op orde te krijgen. En dat is vaak meer dan je denkt! Wil je contact met SchuldHulpMaatje Oss? Stuur dan een e-mail naar schuldhulpmaatjeoss@gmail.com. Zet daarin je naam en telefoonnummer. Een vrijwilliger belt je terug.