Over Samen slimmer met geld

Samen slimmer met geld is een initiatief van de gemeente Oss. In 2016 gestart als bewustwordingscampagne. Samen met partners richtte de campagne zich op een gezonde financiële leefstijl en het voorkomen van geldproblemen voor inwoners van de gemeente Oss. In 2019 maakten we een nieuw beleidskader Armoede en Schulden 2020-2024. De campagne ontwikkelen we door naar het merk voor armoede en schulden in Oss; SSMG. Natuurlijk doen wij dat ook nu weer samen met onze partners.

SSMG

Met SSMG wil de gemeente Oss armoede en schulden bij inwoners voorkomen. Iedereen moet zonder geldzorgen kunnen meedoen. Daarom geven wij informatie en tips over geldzaken. En dan vooral over wat mensen zelf kunnen doen. Lukt het even niet om zelf geldzaken op orde te houden of krijgen? Dan moeten inwoners de weg naar hulp op tijd weten te vinden. Dat kan bij de gemeente door een bijstandsuitkering of minimaregeling aan te vragen of een afspraak te maken bij schuldhulpverlening. Of door hulp en ondersteuning bij onze partners te krijgen. Denk aan: Schuldhulpmaatje Oss, ONS welzijn en Stichting Met Elkaar.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op Facebook en Instagram.

Lees de themapagina SSMG in Oss Actueel hier nog eens rustig na.

Heeft u vragen, ideeën of wilt u aansluiten bij één van de activiteiten van Samen slimmer met geld? Neem dan contact op met Cathy van Doorn. Zij is bereikbaar via tel. 14 0412 of via e-mail samenslimmermetgeld@oss.nl.