Ik wil iets melden

Melding openbare ruimte

Is uw container niet geleegd? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen over uw buurt? Maak een melding!

Online melden is eenvoudig! Maak een melding openbare ruimte.

Als u iets meldt, verwerkt de gemeente uw melding op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur. U krijgt nadat u uw melding heeft gemaakt een uniek nummer. Bewaar dit nummer goed. U heeft het nodig als u weer contact met ons heeft.

Melding maken van stroperij, wildcrossen, (drugs)afvaldumpingen, verwaarlozing van dieren of illegale hennepteelt?

Merkt u iets van stroperij, wildcrossen of (drugs)afvaldumpingen? Dan kunt u tegen lokaal tarief bellen met het handhavingsteam van Brabant, telefoonnummer 0900-9965432. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam. Ook het verwaarlozen van dieren en illegale hennepteelt spoort het handhavingsteam op. Hiervoor is het handhavingsteam 24 uur per dag, zeven dagen per week op pad in het buitengebied. Alle informatie en het laatste nieuws vindt u op www.odbn.nl/ssib.

Geluid- of stankoverlast?

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals:

  • bodem(vervuiling)
  • lucht(verontreiniging)
  • geluid (geluidsoverlast)

Spoedgeval?

Heeft u overlast, waarbij u dringend de hulp van de politie nodig heeft? Meld dat dan direct bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Geluid- of stankoverlast van bedrijven

Geluid- of stankoverlast van bedrijven meldt u bij de milieuklachtencentrale van de provincie: 073 681 28 21

Heeft u een klacht over de gemeente?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld. U kunt dan een klacht indienen bij de Ombudscommissie.

Meer informatie

Wilt u iets anders melden of vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.