Controle hondenbelasting

Vanaf 23 januari a.s. wordt binnen de gemeente Oss de jaarlijkse controle op de hondenbelasting uitgevoerd. De controle gebeurt door het bureau Legitiem.

Waarom controleert BSOB?

In de gemeente Oss zijn hondenbezitters verplicht om hondenbelasting te betalen. Het aantal honden dat u houdt, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) voert het heffen en innen van de hondenbelasting uit.

Hoe controleert BSOB?

Er wordt huis-aan-huis gecontroleerd op het houden van honden. De controleur belt bij u aan, om te controleren of u een of meerdere honden houdt. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren.

Is uw hond al aangemeld?

Als uw hond al bij BSOB geregistreerd staat, hoeft u niets te doen. U ontvangt van
BSOB dan automatisch een aanslag hondenbelasting.

Uw hond is nog niet aangemeld. Hoe doet u aangifte?

U kunt aangifte doen via het digitale loket van BSOB op de website www.bs-ob.nl. Het aangifteformulier kunt u ook per telefoon opvragen bij het Klantcontactcentrum van BSOB. Indien u tijdens de controle thuis bent, kunt u samen met de controleur een aangifteformulier invullen.

Wat gebeurt er als ik geen aangifte doe?

Als u geen aangifte doet, dan leidt dit tot naheffing van de hondenbelasting, eventueel verhoogd met een boete.

Wat zijn de belastingtarieven voor 2017?

De belasting bedraagt voor het hele jaar:

  • €55,80 voor de eerste hond;
  • €69,72 voor de tweede hond;
  • €86,88 voor elke volgende hond;
  • €281,40 voor een kennel (kennel moet geregistreerd staan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van BSOB via telefoonnummer: 088-551 00 00. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur.