Herinrichting Osseweg Berghem

Volgend jaar starten we met het opknappen van de Osseweg in Berghem. Daarvoor is een voorlopig ontwerp opgesteld. Op 21 november om 19.30 uur is er een informatieavond. Dat is in De Merx Zalencentrum, Burgemeester van Erpstraat 25, Berghem. Tijdens deze avond presenteren we het voorlopig ontwerp. Graag willen we met u over dit plan praten en uw ideeën horen. U kunt vragen stellen en uw mening geven op het plan.

Waar vind ik het ontwerp?

U kunt het ontwerp vanaf 23 november 2017 bekijken op het Gemeentehuis, afdeling Publieksvoorlichting of via deze link https://www.oss.nl/plannenenprojecten

Hoe kan ik mijn mening geven en tot wanneer?

  • Schriftelijk tijdens de informatiebijeenkomst zelf of door een brief te sturen naar de gemeente Oss, Afdeling IBOR, t.a.v. de heer P. van Erp, postbus 5, 5340 BA Oss.
  • Of via e-mail naar: P.van.erp@oss.nl.

Uw brief/ e-mail moet vóór 1 januari 2018 bij ons binnen zijn want dan starten we met de behandeling van de reacties. Als u tijdens de inspraakavond al schriftelijk opmerkingen heeft gemaakt hoeft u geen reactie meer in te dienen

Hoe verder?

We bekijken alle reacties die we binnenkrijgen. Misschien wordt het plan dan nog aangepast. Als het plan helemaal klaar is laten we u dat weten. Heeft u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 14 0412 en vraag naar de heer P. van Erp.