Zelfstandig Wonen

Woontips

Heeft u moeite om zelfstandig te wonen? Ervaart u bijvoorbeeld obstakels in uw woning door uw beperking of ouderdom? Hieronder worden enkele tips genoemd om zo plezierig mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Seniorenwoning

Seniorenwoningen zijn bestemd voor mensen vanaf 55 jaar. Afhankelijk van de locatie zijn in de woning een aantal basisaanpassingen aangebracht. Het grootste deel van de woningen voor senioren in Oss wordt verhuurd door BrabantWonen en Mooiland. Om voor een seniorenwoning in aanmerking te komen, moet u zich bij de woningstichting laten inschrijven. Het aantal woonjaren telt om voor een woning in aanmerking te komen.

Zorgwoning / servicewoning

Naast seniorenwoningen zijn er ook zorgwoningen / servicewoningen. Behoefte aan zorg of een veilige omgeving zijn redenen om te kiezen voor dit type woning. Ook kunt u in de buurt van uw partner willen wonen die in een verzorgings- of verpleeghuis woont. Wilt u meer weten over zorgwoningen en servicewoningen? Neem dan contact op met de woningstichting.

Blijverslening

Wilt u langer zelfstandig blijven wonen? En wilt u daarom aanpassingen aan uw huis doen? Dan kunt u geld lenen via de Blijverslening.
Lees meer over de Blijverslening

Woonvoorziening vanuit de Wmo

Een consulent van de gemeente denkt graag met u mee om een oplossing te vinden voor uw woonprobleem. Zijn er in uw situatie geen mogelijkheden? Dan kan een woonvoorziening vanuit de Wmo een oplossing zijn. Bijvoorbeeld een drempelaanpassing, traplift of toiletstoel.

Kunt u niet meer zelfstandig wonen?

Als u niet meer zelfstandig kunt wonen, dan is een verzorgingshuis of verpleeghuis misschien een oplossing. Een opname in een verzorgings- of verpleeghuis valt sinds 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U hebt een toegangsbewijs, oftewel een ‘indicatie’ nodig van het CIZ
Lees meer over opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over zorg thuis of in een instelling? Of hebt u een andere vraag? Kijk dan eens op Regelhulp of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0412.

Laatste wijziging: 10-03-2017