Huishoudelijke hulp (Wmo)

decoratieve afbeelding, vrouw in keuken

Voor wie?

Huishoudelijke hulp vanuit de Wmo is voor mensen die door een beperking hun huishouden niet meer zelfstandig kunnen doen, en geen mogelijkheden om voldoende hulp te regelen.

Wilt u huishoudelijke hulp aanvragen?

Bel ons dan via telefoonnummer 14 0412. Een consulent bespreekt met u wat er mogelijk is.
Lees meer over onze werkwijze.

Wat moet u zelf betalen als u huishoudelijke hulp krijgt?

U betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie.
Lees meer over de eigen bijdrage Wmo.

Welke zorgaanbieders kunt u kiezen als u huishoudelijke hulp krijgt?

Krijgt u huishoudelijke hulp, dan kunt u kiezen uit verschillende zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Uw consulent vertelt u hier meer over. U kunt ook op onze Sociale kaart kijken. Zoek op trefwoord 'huishoudelijke hulp' en klik in de linkerkolom op 'gecontracteerd'.

Wilt u een persoonsgebonden budget (PGB)?

Een PGB is een geldbedrag waarmee u de hulp zelf inkoopt bij een aanbieder die u zelf uitkiest. Aan het krijgen van een PGB zijn voorwaarden verbonden.
Lees meer over een PGB

Welke organisaties bieden huishoudelijke hulp?

Op onze Sociale kaart vindt u een overzicht van aanbieders van huishoudelijke hulp in de regio.

Laatste wijziging