Mantelzorg

Wat is mantelzorg

Als u onbetaald en voor langere tijd zorgt voor voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, dan bent u mantelzorger.
Lees meer

Mantelzorgcompliment aanvragen

Ontvangt u mantelzorg en wilt u degene bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen.
Lees meer

Leuke avond uit op Dag van de Mantelzorg

Speciaal voor alle mantelzorgers organiseren de gemeente Oss en ONS welzijn op 10 november een leuke avond uit. Ook de persoon voor wie u zorgt is van harte welkom.
Lees meer

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorg is een mooie, maar soms ook zware taak. Gelukkig zijn er allerlei organisaties die kunnen ondersteunen.
Lees meer

Mantelzorg en wonen

Zorgt u als mantelzorger voor een familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. Op de website van Mezzo leest u welke mogelijkheden daarvoor zijn.
Lees meer

Jonge mantelzorgers

Ook als je jong bent, kun je al mantelzorger zijn. Als je zorgt voor bijvoorbeeld je ouder, broer of zus.
Lees meer

Werk en mantelzorg

De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost. U kunt verschillende dingen doen om te voorkomen dat u overbelast raakt.
Lees meer op de website van Mezzo

Vergoedingen voor mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met minder inkomen en/of extra kosten. De overheid biedt daarvoor verschillende vergoedingen en vrijstellingen. Bijvoorbeeld extra kinderbijslag en vergoedingen uit de zorgverzekering.
Lees meer op de website van Mezzo

Verzekering voor mantelzorgers

De gemeente Oss heeft een gratis Vrijwilligersverzekering. Dit is een vangnetregeling. Dat betekent dat u de schade eerst bij uw eigen verzekeraar moet aangeven, voordat u gebruik kunt maken van de verzekering van de gemeente. Als mantelzorger bent u automatisch verzekerd voor het onderdeel: ‘Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilliger’. U hoeft zich hiervoor niet als mantelzorger bij de gemeente aan te melden. Lees meer

Laatste wijziging