Professionals

Wmo-toezicht

Bent u Wmo-aanbieder in de regio Noord-Brabant Noordoost en wilt u een melding doen bij de toezichthouder Wmo? Of een calamiteit of geweldsincident melden bij de GGD? Hier leest u hoe u dat doet.
Lees meer

SamenkrachtOss (SKO)

Het team SamenkrachtOss (SKO) zet zich in voor huishoudens met weinig zelfredzaamheid, die zelfs met hulpverlening niet dichterbij een blijvende oplossing komen. U kunt als hulpverlener een casus aanmelden.
Lees meer

Overzicht van gecontracteerd jeugdhulpaanbod in de regio

De wijkteams, huisartsen en andere verwijzers kunnen het jeugdhulpaanbod waarmee gemeenten in de regio een contract hebben eenvoudig vinden op deze website.
Lees meer

Informatie voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder en heeft uw cliƫnt problematische schulden? Dan kunt u contact opnemen met team Schuldhulpverlening voor een aanvraag schuldregeling of om andere mogelijkheden te bespreken.
Lees meer

Uitnodiging voor gratis workshop voor professionals

Stichting Door & Voor organiseert gratis workshops voor mensen die in de gemeente Oss werken met mensen met beperkingen. Ervaringsdeskundigen geven de workshops.
Lees meer

Gemeente gebruikt ZIVVER om veilig te mailen

Wij gebruiken ZIVVER om mails met privacygevoelige informatie te mailen. Hierdoor is de informatie beveiligd. Weten hoe u mails leest en verzendt via ZIVVER?
Lees meer

Laatste wijziging