Persoonsgebonden budget (PGB)

Wat is een PGB?

De gemeente kan een persoonsgebonden budget of PGB geven aan mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Met dit bedrag kunnen zij zelf hulp of een hulpmiddel inkopen, bij een zorgverlener die zij zelf uitkiezen.

Een PGB geeft vrijheid om de ondersteuning op uw eigen manier te organiseren. Daarvoor gelden wel regels. Bijvoorbeeld welke hulp / hulpmiddel u met het budget kunt inkopen. Kiezen voor een PGB betekent ook dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle zaken die daarbij horen. Zo moet u zelf een zorgovereenkomt afsluiten met uw zorgverlener en een administratie bijhouden. U kunt testen of een PGB bij u past met deze zelftest.

Wilt u zelf uw hulp of hulpmiddel regelen met een PGB?

Gaat het om een PGB voor een Wmo-voorziening? Neem dan contact op met de afdeling Zorg via het centrale nummer 14 0412. Een consulent bespreekt met u wat er mogelijk is.
Lees meer over de werkwijze van de afdeling Zorg

Gaat het om een PGB voor een kind? Neem dan contact op met het basisteam Jeugd en Gezin (BJG) via telefoonnummer 0412-473626. Een medewerker bespreekt met u wat er mogelijk is.
Lees meer over jeugdhulp
Lees meer over PGB voor Jeugdhulp op de website Regelhulp

Hoe gaat het verder na uw aanvraag?

Wilt u graag een PGB voor zorg en ondersteuning? Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp of ondersteuning? Dan vragen wij u om een zorg- en budgetplan te maken. Aan de hand van het plan bekijkt u met uw consulent of een PGB een goede oplossing voor u is.

Wilt u graag een PGB voor een hulpmiddel? Bijvoorbeeld een scootermobiel of een rolstoel? Dan moet het hulpmiddel dat u koopt voldoen aan een eisenpakket. U moet daarvoor zelf één of meer gespecificeerde offertes aanleveren die passen bij die eisen.

Hoe hoog is een PGB?

De gemeente kan verschil maken tussen een PGB voor een zorgaanbieder (professionele ondersteuning) en een PGB voor bijvoorbeeld een familielid (niet-professionele ondersteuning). Het PGB voor niet-professionele ondersteuning is lager dan voor professionele ondersteuning.

De hoogte van een PGB hangt ook af van het soort hulp dat u nodig hebt. Hebt u bijvoorbeeld alleen hulp nodig bij het zware huishoudelijke werk? Dan krijgt u een lager PGB dan iemand die naast het zware werk ook hulp nodig heeft bij de was en strijk.

Hoe gaat het met betalen van het PGB?

Een PGB voor zorg en ondersteuning betalen wij niet direct aan u, maar aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert het geld. U geeft opdracht aan de SVB om de hulp te betalen. Dit noemen we ‘trekkingsrecht’.

Een PGB voor een hulpmiddel gaat niet via de SVB maar betalen wij direct aan u.

Wat is een verantwoordingsvrij bedrag?

In de gemeente Oss mag u maximaal 250 euro van uw PGB vrij gebruiken. Dit ‘verantwoordingsvrij bedrag’ geldt alleen voor het PGB vanuit de Wmo. U hoeft niet door te geven hoe u dit bedrag besteedt. Het is voor:

  • kleine uitgaven, zoals postzegels, telefoonkosten en andere administratieve kosten die te maken hebben met het PGB
  • de kosten voor arbeidsbemiddeling van een bemiddelingspartij met een Per Saldo keurmerk

Hoe ontvangt u het verantwoordingsvrij bedrag?

Gebruik dit formulier van de SVB. U kunt het bedrag in één keer of in delen laten betalen. Het bedrag dat u ontvangt, gaat van uw budget af.

Laatste wijziging