Wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Een wens van veel mensen. Iedereen wil graag fijn wonen in een comfortabel huis.
Lees meer

Een opname in een verzorgings- of verpleeghuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
Lees meer

Woonvoorziening (Wmo)

Een woonvoorziening kan een hulpmiddel zijn voor de woning of een vaste aanpassing.
Lees meer

Traplift (Wmo)

Een traplift vanuit de Wmo kan een oplossing zijn voor mensen die niet meer (veilig) kunnen traplopen.
Lees meer

Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen vanuit de Wmo is voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen.
Lees meer

Crisisopvang

Bij een acute probleemsituatie kan crisisopvang nodig zijn, als iemand tijdelijk niet meer in zijn eigen woonomgeving kan blijven.
Lees meer

Verhuizen vanwege een beperking

Verhuizen is heel normaal. Soms is er een acute noodzaak om te verhuizen vanwege een beperking.
Lees meer

Blijverslening, lening voor woningaanpassing

Wilt u langer zelfstandig blijven wonen? En wilt u daarom aanpassingen aan uw huis doen? Dan kunt u geld lenen via de Blijverslening.
Lees meer

Mantelzorg en wonen

Zorgt u als mantelzorger voor een familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. Op de website van Mezzo leest u welke mogelijkheden daarvoor zijn.
Lees meer

Laatste wijziging: 10-03-2017