Huishoudelijke hulp (Wmo)

Voor wie?

Huishoudelijke hulp vanuit de Wmo is voor mensen die door een beperking hun huishouden niet meer zelfstandig kunnen doen, en geen mogelijkheden om zelf hulp te regelen.

Wilt u huishoudelijke hulp aanvragen?

Bel dan met de afdeling Zorg via het centrale telefoonnummer 14 0412.
Lees meer over de werkwijze Wmo

Wat moet u zelf betalen als u huishoudelijke hulp krijgt?

Voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Lees meer over de eigen bijdrage Wmo.

Uit welke zorgaanbieders kunt u kiezen als u huishoudelijke hulp krijgt?

Krijgt u huishoudelijke hulp, dan kunt u kiezen uit verschillende zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Uw consulent vertelt u hier meer over. U kunt ook op onze Sociale kaart kijken. Zoek op trefwoord 'huishoudelijke hulp' en klik in de linkerkolom op 'gecontracteerd'.

Wilt u een persoonsgebonden budget (PGB)?

Een PGB is een geldbedrag waarmee u de hulp zelf inkoopt bij een aanbieder die u zelf uitkiest. Aan het krijgen van een PGB zijn voorwaarden verbonden.
Lees meer over een PGB

Welke organisaties bieden huishoudelijke hulp?

Op onze Sociale kaart vindt u een overzicht van aanbieders van huishoudelijke hulp in de regio.

Laatste wijziging: 13-01-2017