Veel gestelde vragen 'Zelf aan het stuur en op maat'

Waarom doet de gemeente dit experiment?

Bijstand heeft veel regels en verplichtingen. Wij willen graag weten of mensen met een bijstandsuitkering met een andere dienstverlening sneller (betaald of vrijwillig) werk vinden. Welke ambitie hebben zij, wat vergroot hun zelfvertrouwen en wat motiveert hen? Om te weten te komen wat beter werkt, gaan we experimenteren.

Hoe wordt het experiment uitgevoerd?

De Universiteit van Tilburg begeleidt het experiment en doet onderzoek. Dat gaat als volgt:

 • De Universiteit van Tilburg selecteert de mensen die mogen meedoen aan het experiment.
 • De gemeente nodigt deze mensen uit om zich aan te melden voor het experiment.
 • De Universiteit van Tilburg doet een loting onder de deelnemers, waarna zij in groep 1, groep 2 of groep 3 terecht komen.
 • Deelnemers vullen een vragenlijst in. Dit is de nulmeting.
 • Deelnemers krijgen de ondersteuning/ dienstverlening die bij groep 1, groep 2 of groep 3 past.
 • Na één jaar en na twee jaar vullen deelnemers de vragenlijst weer in. Misschien hebben zij dan al werk gevonden, maar dan willen wij toch graag weten hoe het met ze gaat.

Vragenlijsten worden anoniem ingevuld. Wij weten dus niet wie welke antwoorden heeft gegeven.

Waarom zou ik meedoen aan het experiment? Wat is de meerwaarde?

Als u meedoet aan het experiment kan u er samen met ons voor zorgen dat de bijstandsdienstverlening verbeterd wordt. Dat is niet alleen fijn voor u, maar ook voor alle andere bijstandsklanten, nu en in de toekomst! Door wetenschappelijk onderzoek te doen, kunnen we onderbouwd laten zien wat beter werkt.

Een ander pluspunt is dat we veel meer gaan kijken naar wat u nodig hebt om een baan te vinden. En dus weer onafhankelijk van een uitkering te worden! Door bijvoorbeeld persoonlijke coaching is het mogelijk om een persoonlijke groei door te maken.

Ik heb een uitkering, maar geen uitnodiging om mee te doen aan het experiment. Hoe kan dat?

De Universiteit van Tilburg heeft bij de start van het experiment een selectie gemaakt uit al onze klanten. De mensen die geselecteerd zijn hebben wij uitgenodigd. Als u niet bent uitgenodigd, kunt u helaas niet meedoen.

Ik ben gevraagd om mee te doen aan het experiment. Moet ik meedoen?

Deelname aan het experiment is vrijwillig. Als u het belangrijk en interessant vindt doet u mee.

Wat wordt er van mij verwacht als ik meedoe aan het experiment?

Als u meedoet verwachten wij van u dat u meewerkt aan het onderzoek. Dit betekent dat u drie keer een vragenlijst invult:

 • Start – De nulmeting
 • Na 1 jaar – De tussenevaluatie
 • Na 2 jaar – De eindevaluatie

Misschien hebt u in de tussentijd al werk gevonden. Toch willen we dan nog steeds graag weten hoe het met u gaat.

Wat wordt er precies onderzocht?

In de twee jaar dat deelnemers worden gevolgd, worden verschillende gevolgen onderzocht. We kijken niet alleen naar wie (on)betaald werk heeft gevonden, maar ook naar de invloed op:

 • motivatie, inzet en gedrag (eigen regie)
 • sociale participatie/integratie
 • gezondheid, welbevinden en stress
 • beoordeling vernieuwde werkwijze werkcoaches
 • scholing en talentonwikkeling
 • relatie burger-overheid
 • ontwikkeling van ‘mogelijkheden’

Verandert mijn uitkering?

Nee, uw uitkering verandert niet. Het experiment gaat over welke dienstverlening het best werkt. Uw inkomen blijft hetzelfde.

Hoeveel tijd kost het mij als ik meedoe?

Het experiment duurt twee jaar. In deze twee jaar vult u drie keer een vragenlijst van ongeveer 45 minuten in. Daarnaast kost de zoektocht naar werk en het contact met uw consulent u tijd, maar dat is nu ook zo.

Wie begeleidt mij als ik meedoe aan met experiment?

Een consulent van de gemeente Oss begeleidt u tijdens het experiment. Wie dat is, is afhankelijk van de groep waarin u bent ingedeeld. Als u al een consulent hebt, kan het zijn dat u een andere consulent krijgt.

Er worden groepen uitgesloten van het experiment. Welke groepen zijn dit?

Een aantal groepen wordt uitgesloten van het experiment. Dit zijn: dak- en thuislozen, niet-Nederlandstalige statushouders, zelfstandigen, mensen in een instelling, mensen met ernstige psychosociale problemen en arbeidsongeschikten in de WIA. Voor deze doelgroepen zijn aparte programma’s binnen de huidige dienstverlening.

Waar kan ik terecht met vragen die ik heb over het experiment?

Wilt u meer informatie over het experiment of hebt u een andere vraag dan bovenstaande vragen? Bel dan naar telefoonnummer: 14 0412 of mail naar: experiment@oss.nl.

Klik hier om naar de enquête te gaan.