Niet tevreden over de afdeling Werk en Inkomen?

Hebt de gemeente een besluit genomen en bent u het daar niet mee eens?

Neem dan eerst telefonisch contact op met uw consulent. Die neemt het besluit met u door. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van de besluitbrief.
Lees meer over bezwaar indienen.

Hebt u een klacht over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld?

Vindt u dat u door een ambtenaar of bestuurder niet op de juiste manier bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudscommissie. De Ombudscommissie staat los van de gemeente en zorgt dat u antwoord krijgt op uw klacht.
Lees meer over de Ombudscommissie.

Hebt u hulp nodig bij bezwaar of klacht indienen?

Bent u niet tevreden en wilt u in bezwaar gaan of een klacht indienen? En hebt u hier hulp bij nodig? Dat kan. U kunt gebruik maken van de sociaal raadslieden van ONS welzijn. Die zijn onafhankelijk en gratis.

Raadgever Sociaal Domein: voor als u er zelf niet uikomt

Raadgever Herman Rolfes is er voor inwoners die vragen of klachten hebben of iets missen bij de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet door de gemeente. U kunt bij de raadgever terecht als u er niet uitkomt met uw vaste contactpersoon of als u niet weet waar u moet zijn. Hij kan u de weg wijzen of bijstaan met uw vraag of klacht.

De raadgever Sociaal Domein is onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente. U kunt contact opnemen met Herman Rolfes via het contactformulier Raadgever Sociaal Domein ’ of telefoonnummer 06-32451647.

Klik hier om naar de enquête te gaan.