Een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds NINA ESF+

Laatst gewijzigd op: 12-07-2023

Gemeente Oss ontvangt een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds. Het project heet 'Noordoost-Brabant Iedereen Naar Arbeid ESF+ 2022-2023 (NINA ESF+)'.

De gemeente zet de subsidie in op activiteiten gericht op begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Dit draagt bij aan de bestrijding van de werkloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij zetten het geld onder andere in om jongeren te begeleiden bij het vinden van de juiste opleiding of baan en voor activiteiten gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing voor andere doelgroepen.

Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.