Eerste peiling onder ondernemers

Laatst gewijzigd op: 14-10-2020

In mei 2020 heeft de gemeente Oss een enquête onder Osse ondernemers gehouden over de gevolgen van de coronacrisis. Deze enquête herhalen we voorlopig iedere maand. De resultaten van de eerste enquête zijn nu bekend.

Horeca meest bezorgd over gevolgen coronacrisis

In totaal hebben 363 ondernemers hebben de vragenlijst online ingevuld. De meerderheid van de bedrijven (bijna 70%) maakt zich (veel) zorgen over de gevolgen van  de coronacrisis voor hun bedrijf. Horecaondernemers vulden van alle ondernemers de enquête het vaakst in. Zij uiten duidelijk de meeste zorgen vooral over daling van inkomsten en omzet. Minste zorgen zien we bij ondernemers uit industriesector. Ondernemers uit de bouw maken zich niet meer zorgen dan anders.  

Bedrijfsleven verwacht financiële problemen

Van de ondernemers die de enquête invulden, verwacht meer dan de helft financiële problemen door de crisis. De financiële zorgen zijn het grootst bij horecabedrijven en het kleinst in de bouw en in de agrarische sector. Bijna de helft van de ondernemers verwacht schade tot 10.000 euro (tot juni). Ondernemers verwachten dat dit bedrag stijgt naar mate de crisis langer aanhoudt.  

Veel aanvragen landelijke steunmaatregelen

Driekwart van de ondernemers die de enquête invulden, heeft steun aangevraagd. Dat lukt in de meeste gevallen goed. De Tijdelijke overbrugging Tozo en de tegemoetkoming voor getroffen sectoren (TOG) zijn het meest aangevraagd (beiden door ruim 40% genoemd).  De Noodmaatregel (NOW) is door ruim een derde aangevraagd (35%). Ondernemers maken weinig gebruik van lokale regelingen (16%); Horecaondernemers doen dit nog het meest (27%).  

1,5 meter economie

Ruim 70% van de ondernemers past de bedrijfsvoering aan op de 1,5 meter economie. Horeca en industrie voeren het vaakst aanpassingen door (> 80%); de ondernemers in de agrarische sector het minst (21%).  

Aanbevelingen voor gemeente

De ondernemers geven in de enquête verschillende aanbevelingen voor de gemeente Oss. De meest voorkomende zijn:

  • Meer advies en duidelijkere regels/protocollen
  • Betere of meer handhaving van de openbare orde
  • Meer versoepeling van beleid, vooral wat betreft het uitbreiden van terrassen.

Eind juni 2020 volgt de tweede ondernemers enquête.