Uitkering?! Nee, Anton werkt!

Laatst gewijzigd op: 25-04-2022
Uitkering?! Nee, Anton werkt!

Anton (20) is vanaf zijn negende blind. Passend werk is met zijn visuele beperking en praktijkniveau moeilijk te vinden. Toch zette hij na het vmbo door, want Anton vindt dat je ‘moet werken voor je geld’. En met succes! Hij werkt nu 30 uur in de week bij De Molen Banden in Reek. Daar doet hij administratieve werkzaamheden en neemt hij de telefoon op.

Werken voor je geld

Waar zijn wil om te werken vandaan komt? ‘Van Feyenoord! Dat is mijn passie. Mijn uitlaadklep. Mijn leven. Het is een arbeidersclub en dat inspireert mij om te werken voor mijn geld. Je moet werken als je iets wilt opbouwen. Ook ík wil straks een huisje kunnen kopen en leuke dingen blijven doen!’ vertelt Anton.

Maar werk vinden was niet makkelijk. Anton: ‘Ik heb mijn VMBO diploma bij Visio in Grave behaald. Ik schreef mij in bij het Doelgroepregister, maar het UWV deed geen onderzoek naar mijn mogelijkheden om te werken (arbeidsvermogen). Dit zou betekenen dat ik niet aan het werk kon en de rest van mijn leven afhankelijk zou zijn van een uitkering. Dat wilde ik niet. Dus drongen wij bij het UWV aan om toch een onderzoek te doen. Daar kwam uit dat mijn arbeidsvermogen nihil is. Hoe kom je dan aan een baan?!’

Alle organisatie bij elkaar krijgen

Anton en zijn ouders lieten het daar niet bij zitten. Anton: ‘Tijdens het vmbo liep ik stage bij De Molen Banden in Reek. Daarna kon ik daar aan het werk, maar daarvoor moest ik wel verder opgeleid worden. Ik kon niet naar een ‘gewone’ beroepsopleiding, maar wat dan wel?’

Ronnie, Antons vader, vertelt verder: ‘Daarom nam ik, nog voordat Anton slaagde voor zijn vmbo diploma, contact op met REA College, Visio en de gemeente Oss. Het REA-college, omdat zij beroepsopleidingen op maat maken. Visio, voor ondersteuning op de werkplek. En de gemeente Oss voor Antons geldzaken. Ook moesten zij goedkeuring geven voor de REA-opleiding en een ESB (ernstige scholingsbelemmering) indicatie aanvragen bij het UWV. We gingen om de tafel en maakten samen een plan. Tijdens het overleg bespraken we wat Anton en De Molen Banden wilden en wat daarvoor nodig was.’

Een baan passend maken

ESB-indicatie en goedkeuring voor de opleiding

Mariska, jongerenconsulent bij Team Werk van de gemeente Oss: ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn manier kan meedoen. Anton had een duidelijke wens en liet zien dat hij er alles aan wilde doen om die te realiseren. Daar werken wij dan graag aan mee.’

Een lespakket op maat

Davey Eissing, opleidingscoach bij REA College: ‘Met Anton en De Molen Banden bespraken we wat ze wilden en nodig hadden. Anton beheert de telefooncentrale en boekt de inkoopfacturen in. Dus daarvoor maakten we een lespakket op maat: Boekhouding, Telefoneren en Computervaardigheden. Visio zorgde voor hulpmiddelen, zodat Anton het lesmateriaal kon gebruiken. Zo konden we goed starten! Eén dag in de week kwam Anton naar het REA College om opdrachten te maken, de theorie te leren en zijn ervaringen op het werk en vragen te bespreken. Door de samenwerking met Visio en De Molen Banden konden wij Anton bieden wat hij nodig had.’

Op de werkplek

‘Door Antons stage, wisten wij wat we aan hem hebben. We wilden hem graag de kans geven om een eigen bestaan op te bouwen. Daarom wilden we dit traject wel aangaan. Daarvoor moesten we wel wat dingen aanpassen om het voor Anton werkbaar te maken. Daarvoor kregen we hulp ook van Visio,’ vertelt René Elbers, HRM bij De Molen Banden.

Tung Nguyen, jobcoach bij Visio: ‘Eerste zette Anton, Theo en ik het takenpakket van Anton op een rij. Wat zijn de taken en handelingen en waar zitten knelpunten? Die bespraken we en daar zochten we oplossingen voor. Anton werkt nu bijvoorbeeld met een uitgebreide braille leesregel, een voorleesprogramma en er kwam een sjabloon voor het gebruiken van de printer. Zo kan Anton zelfstandig werken.’

Theo van Dijk, hoofd administratie bij De Molen Banden, vult aan: ‘Naast dat je Anton coacht, coach je ons ook. Je hebt ons bijvoorbeeld laten ervaren hoe het is om blind te zijn op de werkvloer. Mooi, maar confronterend. Naar je werkplek of het toilet lopen, de plek waar iemand je koffie neerzet of een factuur met de tekst naar boven of beneden ligt… Alles wat normaal zo vanzelfsprekend is, was het toen even niet meer. Dat gaf ons wel meer inzichten!’

Ervaring en kennis is de sleutel tot succes!

Door het doorzettingsvermogen en enthousiasme van Anton en de samenwerking van verschillende organisaties is het Anton gelukt om een contract van 30 uur bij De Molen Banden te krijgen! Anton: ‘Daardoor heb ik nu geen bijstandsuitkering meer nodig. Ik verdien mijn eigen geld. Maar ik ben er nog niet. We gaan door met leren en werken. Want ervaring en kennis is de sleutel tot succes!’