Ondersteuning kleine ondernemers in moeilijke tijden

Sinds 1 april 2022 is het corona-steunpakket gestopt. Inmiddels is er een energiecrisis en hebben we te maken met sterk oplopende prijzen. Komt u als kleine ondernemer hierdoor in de problemen? Lees dan op deze pagina wat wij als gemeente voor u kunnen doen.

Voor wie is de ondersteuning bedoeld?

De ondersteuning is voor ondernemers die willen praten over hun toekomst, hoe het verder moet. En daar graag advies en/of ondersteuning bij willen. Bijvoorbeeld omdat er privé financiële problemen spelen. Of omdat het bedrijf het financieel niet meer redt. Het kan ook zijn dat een ondernemer op zoek wil naar een nieuwe toekomst, omdat er op termijn niet voldoende inkomsten te verwachten zijn uit het bedrijf.

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

Er zijn meerdere manieren waarbij wij u kunnen helpen. In een gesprek gaan we dat samen bekijken.
Denk aan:

Advies bij schulden of budgetbegeleiding

Herkent u zich in één of meer van deze situaties?

- Uw boekhouding loopt achter of uw belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend.
- U hebt betalingsachterstanden die lastig zijn in te halen.
- U wordt benaderd door incassobureaus en deurwaarders.
- U heeft schuldeisers die dreigen met het aanvragen van uw faillissement.
- U maakt uw post niet meer open.

Dan denken onze schuldhulpverleners graag met u mee om uw situatie te verbeteren.

Advies bij energiebesparing: Zakelijk Energieloket Oss

Aan de slag met energie besparen in uw onderneming? Zijn er subsidies en andere financieringsmogelijkheden? En wat gebeurt er in gemeente Oss, waar u zich bij aan kunt sluiten? Het Zakelijk Energieloket denkt mee.

Ondersteuning van andere partijen

- Extra ondersteuning door het 1Werkcentrum
- Doorlopende maatregelen zoals garantieregeling, bv Qredits
- Advies KVK

Tijdelijke financiële ondersteuning

Helpt bovenstaande ondersteuning u onvoldoende, en is er ook tijdelijke financiële ondersteuning nodig? Voor zelfstandigen is er de bestaande regeling Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Belangrijk daarbij is dat uw bedrijf nog levensvatbaar is. De uitkering is gelijk aan de bijstandsnorm. Wilt u meer weten? Ga dan naar de Bbz pagina voor meer informatie.

Hoe vraagt u een gesprek voor ondersteuning aan?

U kunt een mail sturen naar ondernemerszaken@oss.nl. In uw mail geeft u kort aan welke problemen u hebt waarvoor u ondersteuning vraagt. Vermeld ook uw naam, adres, bedrijfsnaam, branche en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op en maken een afspraak. Deze afspraak vindt binnen twee weken plaats. Dit kan op kantoor zijn, maar ook via een (beeld)belafspraak.

Wat gebeurt er tijdens het gesprek?

Tijdens het gesprek bekijken u en de consulent wat u wilt voor de toekomst, wat u zelf kunt regelen, en wat u daarnaast nodig hebt. Samen bekijkt u welke stappen u zelfstandig kan zetten. En hoe de gemeente u kan helpen.

Wat verwachten we van u?

U mag van de gemeente Oss verwachten dat wij klaar staan voor u. Wij verwachten van u dat u op tijd bent op afspraken en dat u inlevert wat we nodig hebben. En dat u andere gemaakte afspraken nakomt. Dan kijken we met u uit naar een prettige samenwerking voor een betere toekomst.

Hebt u vragen?

Mail dan naar ondernemerszaken@oss.nl.