Ondersteuning kleine ondernemers in moeilijke tijden

Onze samenleving heeft te maken met opgelopen (energie)kosten. Komt u als kleine ondernemer hierdoor in de problemen? Lees op deze pagina wat wij als gemeente voor u kunnen doen.

Voor wie?

De ondersteuning is voor ondernemers die willen praten over hun toekomst, hoe het verder moet. En daar graag advies en/of ondersteuning bij willen. Bijvoorbeeld omdat er privé financiële problemen spelen. Of omdat het bedrijf het financieel niet meer redt. Het kan ook zijn dat een ondernemer op zoek wil naar een nieuwe toekomst, omdat er op termijn niet voldoende inkomsten te verwachten zijn uit het bedrijf.

Wat kunnen wij voor u doen?

Er zijn meerdere manieren waarbij wij u kunnen helpen. In een gesprek gaan we dat samen bekijken.
Denk aan:

Advies bij schulden of budgetbegeleiding

Herkent u zich in één of meer van deze situaties?

- Uw boekhouding loopt achter of uw belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend.
- U hebt betalingsachterstanden die lastig zijn in te halen.
- U wordt benaderd door incassobureaus en deurwaarders.
- U heeft schuldeisers die dreigen met het aanvragen van uw faillissement.
- U maakt uw post niet meer open.

Dan denken onze schuldhulpverleners graag met u mee om uw situatie te verbeteren.

Tijdelijke financiële ondersteuning

Helpt bovenstaande ondersteuning u onvoldoende, en is er ook tijdelijke financiële ondersteuning nodig? Voor zelfstandigen is er de bestaande regeling Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Belangrijk daarbij is dat uw bedrijf nog levensvatbaar is. De uitkering is gelijk aan de bijstandsnorm. Wilt u meer weten? Ga dan naar de Bbz pagina voor meer informatie.

Advies bij energiebesparing: Zakelijk Energieloket Oss

Aan de slag met energie besparen in uw onderneming? Zijn er subsidies en andere financieringsmogelijkheden? En wat gebeurt er in gemeente Oss, waar u zich bij aan kunt sluiten? Het Zakelijk Energieloket denkt mee.

Hoe vraagt u een gesprek voor ondersteuning aan?

U kunt een mail sturen naar ondernemerszaken@oss.nl. In uw mail geeft u kort aan welke problemen u hebt waarvoor u ondersteuning vraagt. Vermeld ook uw naam, adres, bedrijfsnaam, branche en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op en maken een afspraak. Deze afspraak is binnen twee weken. Dit kan op kantoor zijn, maar ook via een (beeld)belafspraak.

Wat gebeurt er tijdens het gesprek?

Tijdens het gesprek bekijken u en de consulent wat u wilt voor de toekomst, wat u zelf kunt regelen, en wat u daarnaast nodig hebt. Samen bekijkt u welke stappen u zelfstandig kan zetten. En hoe de gemeente u kan helpen.

Ondersteuning van andere partijen

- Extra ondersteuning door het 1Werkcentrum
- Doorlopende maatregelen zoals garantieregeling, bv Qredits
- Advies KVK

Hebt u vragen?

Mail dan naar ondernemerszaken@oss.nl.