Ondersteuning van de gemeente voor ondernemers met Tozo

Bent u de afgelopen tijd door de coronamaatregelen gedupeerd in uw werk of bedrijf? En hebt u daarom Tozo aangevraagd? De gemeente Oss wil ondernemers die recht hebben op Tozo graag breder ondersteunen dan alleen financieel.

Voor wie is de ondersteuning bedoeld?

De ondersteuning is voor ondernemers dieTozo krijgen (of daar binnenkort recht op hebben) die willen praten over hun toekomst, hoe het verder moet. En daar graag advies en/of ondersteuning bij willen. Bijvoorbeeld omdat er privé financiële problemen spelen. Of omdat het bedrijf het financieel niet meer redt. Het kan ook zijn dat een ondernemer op zoek wil naar een nieuwe toekomst, omdat er op termijn niet voldoende inkomsten te verwachten zijn uit het bedrijf. Of misschien is het op een ander vlak lastig, bijvoorbeeld psychisch. In al die gevallen kunt u bij de gemeente terecht voor een gesprek.

Hoe vraagt u een gesprek aan?

Hiervoor kunt u terecht bij uw inkomensconsulent. U kunt ook een mail sturen naar uitkeringsadministratie@oss.nl. Bent u er samen met uw inkomensconsulent over eens dat verdere begeleiding een goed idee is? Dan verwijst die u door naar een consulent Werk. Deze afspraak vindt binnen twee weken plaats. Dit kan op kantoor zijn, maar ook via een (beeld)belafspraak.

Wat gebeurt er tijdens het gesprek met de consulent Werk?

Tijdens het gesprek bekijken u en de consulent Werk wat u wilt voor de toekomst, wat u zelf kunt regelen, en wat u daarnaast nodig heeft. U maakt met hulp van de consulent een plan. Samen bekijkt u welke stappen u zelfstandig kan zetten. Welke (netwerk)partijen u kun contacten. En hoe de gemeente kan helpen om uw doelen te kunnen halen.

Wat is de bedoeling van het plan?

Het doel van het plan is dat u zo snel mogelijk weer voor eigen inkomsten zorgt. Dat kan omdat u nieuwe of gestegen omzet krijgt uit een eigen bedrijf of éénmanszaak. Dat kan ook doordat u een baan in loondienst neemt en salaris gaat ontvangen. De gemeente weegt met u af; wat helpt u op de korte termijn, en wat is goed voor de lange(re) termijn.

Hoe kan de gemeente helpen?

De gemeente Oss heeft een netwerk van partners die kunnen adviseren en begeleiden als het gaat om ondernemerschap of werk in loondienst. Daarnaast kan de gemeente in sommige gevallen deels tegemoet komen bij kosten voor omscholing of cursussen. In gesprek met uw consulent bekijkt u wat u echt nodig heeft. We doen alleen datgene wat ook echt helpt om uw doelen te halen.

Wat verwachten we van u?

U mag van de gemeente Oss verwachten dat wij klaar staan voor u. Wij verwachten ook van u dat u serieus meedoet in het traject. Zorg dat u op tijd bent op afspraken. Dat u meeneemt wat we nodig hebben. En dat u andere gemaakte afspraken nakomt. Dan kijken we met u uit naar een prettige samenwerking voor een betere toekomst.

Heeft u vragen?

Mail of bel dan met uw eigen inkomensconsulent. Of bel team Inkomen via het centrale nummer 14 0412 (toets 2).

Klik hier om naar de enquête te gaan.