Veranderingen in de kinderopvang per 1 januari 2021

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat kinderen goed starten op de basisschool. Daarom hebben wij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en gesubsidieerde peuteropvang. Per 1 januari 2021 (was eerst 1 augustus 2020) veranderen er drie dingen in de peuteropvang en VVE. Op deze webpagina leest u daar meer over.

3 veranderingen in peuteropvang en VVE

  1. Uitbreiding van het aantal uur voorschoolse educatie
  2. Uitbreiding van aantal uur gesubsidieerde peuteropvang
  3. Inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor ouders zonder Kinderopvangtoeslag

Wat verandert er 1 januari 2021 voor u?

In onderstaand schema leest u wat er voor u verandert.

Let op! De oude datum staat nog in dit schema. De juiste datum is 1 januari 2021.

Stroomschema. Krijgt u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? 1. Ja. Heeft uw kind een VVE-indicatie? 1.1 Ja. Uw kind gaat nu 10 uur per week naar VVE. Per 1 augustus 2020 is dat 12 uur of 16 uur per week. 1.2 Nee. Als uw kind naar kinderopvang gaat, verandert er niets voor u. Als uw kind naar peuteropvang gaat veranderen uw kosten. Per 1 augustus betaalt u minder.  2. Nee. Heeft uw kind een VVE-indicatie? 2.1 Ja. Uw kind gaat nu 10 uur per week naar VVE. Per 1 augustus 2020 is dat 12 uur of 16 uur per week. 2.2 Nee. Voor u veranderen 1 augustus 2020 twee dingen: Peuteropvang die de gemeente subsidieert gaat van 7 uur per week naar 8 uur per week. U gaat een ouderbijdrage betalen op basis van uw inkomen.

1. Uitbreiding aantal uur voorschoolse educatie

Sommige kinderen hebben ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak. Deze kinderen krijgen een VVE-indicatie van het consultatiebureau. VVE stimuleert die ontwikkeling op een speelse manier. Zo kunnen deze kinderen een goede start maken op de basisschool.

Wat verandert er?

Kinderen met een VVE-indicatie gaan nu 10 uur per week naar VVE. Vanaf 1 januari 2021 kan uw kind – afhankelijk van de opvanglocatie – 12 uur of 16 uur per week naar VVE. Dit betekent dat u extra VVE moet afnemen. U mag natuurlijk zelf kiezen naar welke opvanglocatie uw kind gaat. Bekijk het overzicht van alle opvanglocaties in de gemeente Oss die VVE aanbieden.

Kosten

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u één of twee dagdelen gratis. Krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u een extra laag bedrag voor VVE. Uw opvanglocatie kan u vertellen wat de kosten zijn.

2. Uitbreiding aantal uur gesubsidieerde peuteropvang

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Maar wilt u wel dat uw kind(eren) van twee tot vier jaar naar de peuteropvang gaan? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie voor peuteropvang van de gemeente Oss. De gemeente betaalt nu 7 uur per week mee aan peuteropvang. Per 1 januari 2021 is dat 8 uur per week. Het verschilt per opvanglocatie hoeveel uur gesubsidieerde peuteropvang zij aanbieden. Vraag hiernaar bij uw opvanglocatie.

3. Inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor ouders zonder Kinderopvangtoeslag

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Maar wilt u wel dat uw kind(eren) van twee tot vier jaar naar de peuteropvang gaan? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie voor peuteropvang van de gemeente Oss. Hierdoor betaalt u een lager bedrag voor peuteropvang. Dat is nu maximaal € 2,85 per uur. Per 1 januari 2021 verandert dat bedrag. U betaalt dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

De hoogte van de ouderbijdrage ligt aan uw gezinsinkomen. In de tabel hieronder ziet u hoe hoog de ouderbijdrage voor één of meer kinderen is per inkomenscategorie.

Gezinsinkomen Ouderbijdrage per uur voor 1e kind Ouderbijdrage per uur voor 2e kind (en meer)
lager dan € 19.890 € 0,33 € 0,33
€ 19.891 - € 30.581 € 0,41 € 0,35
€ 30.582 - € 42.082 € 0,87 € 0,44
€ 42.083 - € 57.238 € 1,36 € 0,45
€ 57.239 - € 82.276 € 2,36 € 0,66
€ 82.277 - € 114.011 € 4,02 € 1,03
€ 114.012 en hoger € 5,41 € 1,93

Wat moet u doen?

Om de ouderbijdrage te berekenen heeft de opvanglocatie uw Inkomensverklaring nodig. Dit is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. De Inkomensverklaring vraagt u gratis aan door:

  • in te loggen op Mijn Belastingdienst, of
  • in de loggen op Mijn Overheid, of
  • te bellen naar de belastingtelefoon (0800-0543).

Bespreek met uw opvanglocatie wanneer u de Inkomensverklaring moeten inleveren.

Vragen?

Heeft u vragen over de verandering in de peuteropvang? Kijk hier voor de veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de kinderopvang.

Klik hier om naar de enquête te gaan.