Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD)

De Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo-raad) is een stichting die de gemeente onafhankelijk adviseert over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Zij zorgt er ook voor dat signalen uit de samenleving op de agenda van de gemeente komen.

De Adviesraad Sociaal Domein kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Deze adviezen gaan nooit over individuele burgers of 'gevallen', maar over het beleid.
Lees meer op de website van de ASD.