Contact campagne Samen slimmer met geld

Hebt u vragen of wilt u aansluiten bij één van de activiteiten van Samen slimmer met geld, neem dan contact op met Cathy van Doorn. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0412 of email samenslimmermetgeld@oss.nl

Facebook Samenslimmermetgeld