Contact Zorg en Welzijn

Hebt u een vraag over zorg en welzijn?

Bel 14 0412 (elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur).
Stuur een mail: zorgenwelzijn@oss.nl. (Wmo-aanvraag? Bel dan liever.)
Of bezoek een inloopspreekuur van een Sociaal Team

Hebt u een vraag over een kind?

Bel 088-3742526 (elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur).
Of kom langs bij het Centrum Jeugd en Gezin aan de Schadewijkstraat 6 in Oss.

Meld- en adviespunt zorg en overlast

Het kan zijn dat iemand in uw omgeving verontrustend gedrag vertoond door een psychische aandoening. Bij voorbeeld dat hij dreigt zichzelf of de buurt lastig valt met zijn onverantwoorde gedrag. Het is dan fijn om het probleem te bespreken met een zorgverlener. U kunt daarvoor terecht bij het Meld- en adviespunt zorg en overlast.

LET OP: in geval van een acute crisis of noodsituatie belt u 112.

Huiselijk geweld

Hebt u te maken met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Of hebt u een vermoeden? En wilt u hierover advies vragen of een melding doen? Bel Veilig Thuis: 0800-2000. Dit telefoonnummer is gratis en 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Bij acuut bedreigende situaties

Bel het alarmnummer 112.