De drie fasen van schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening heeft drie fasen: intake, stabilisatie en schuldregeling. Niet iedereen doorloopt alle stappen. We maken een plan dat past bij uw situatie en waar u mee geholpen bent.
Lees hoe schuldhulpverlening werkt.

Intake

De intakefase begint bij het intakegesprek. De consulent bekijkt samen met u wat het probleem is en wat de oorzaken zijn. In twee of drie gesprekken maken we samen een overzicht van uw inkomen, uw vaste lasten en uw schulden.

Zijn uw probleem en de oorzaken duidelijk? Hebben we alle informatie verzameld? Dan is de intake klaar. We sluiten die af met een Plan van Aanpak. Hierin staan uw hulpvraag en de afspraken die we maken om aan te werken.

Soms eindigt hier de schuldhulpverlening omdat u weer overzicht heeft, en voldoende ruimte in uw inkomen om de schulden zelf te regelen. Soms volgt hierna de stabilisatiefase.

Stabilisatie

In de stabilisatiefase begeleiden we u om uw leven weer op orde te krijgen. Het is afhankelijk van uw situatie waar we in deze fase aan werken.

Soms moeten we eerst uw inkomen op orde brengen. Bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen, of door (meer) te gaan werken. Zijn uw financiële problemen een gevolg van andere problemen? Bijvoorbeeld een verslaving? Dan brengen we u in contact met een organisatie die u daarbij kan helpen. We helpen u om overzicht te krijgen over uw geldzaken. U leert zelf om te gaan met uw budget. Deze begeleiding geven we u één-op-één. Daarnaast bieden we steeds vaker begeleiding aan groepen. Dit heet budgettraining.

Soms is begeleiding alleen niet voldoende. Dan nemen we het beheer over uw financiën tijdelijk van u over. Dit betekent dat uw inkomen niet meer naar uw eigen bankrekening gaat, maar naar de beheerrekening. Van die beheerrekening betalen wij uw vaste lasten. Daarnaast reserveren we voor de schulden. Een afgesproken bedrag om van te leven maken we over naar uw huishoudgeldrekening. Over het geld op deze huishoudgeldrekening kunt u zelf beschikken.

Schuldregeling

Zijn uw financiële situatie en uw thuissituatie weer stabiel? Dan start de schuldregeling. We schrijven alle schuldeisers aan met de vraag om te stoppen met incasso-acties en het opleggen van rente. Hiermee voorkomen we dat de schuld nog groter wordt. Ook vragen we hoe groot de schuld precies is. Staan alle schulden op een rij, dan sturen we dit overzicht naar u. Bent u het hiermee eens, dan stuurt u het ondertekend terug.

Daarna gaat er een voorstel naar alle schuldeisers over het terugbetalen van uw schulden. Zijn alle schuldeisers akkoord? Dan gaan we door met de schuldregeling. Als één of meer schuldeisers niet mee willen werken, dan kunnen we een beroep doen op de wettelijke schuldsanering (WSNP). De rechter beslist dan of u wordt toegelaten tot de schuldsanering.