Definitie mantelzorg

Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, huisgenoot, vriend, kennis of collega. Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke zorg voor een naaste. Deze zorg komt voort uit een familieband of vriendschap die de mantelzorger al met iemand had voordat diegene zorg nodig had. Mantelzorgers vinden het geven van deze zorg daarom vaak een vanzelfsprekendheid en voelen het zorgen vaak als een morele plicht waar je niet zomaar mee kunt stoppen.

Mantelzorg doet een sterk beroep op de persoonlijke drijfveren. Mantelzorgers nemen fysieke zorgtaken en/of regeltaken op zich en zijn vaak ook emotioneel belast door wat er aan de hand is met de persoon waar ze voor zorgen. Mantelzorgers lopen het risico om overbelast te raken of zich eenzaam te voelen.

De taken van een mantelzorger kunnen onder andere bestaan uit hulp bij medische verzorging, persoonlijke verzorging, het regelen van geldzaken en administratie, het verzorgen van maaltijden, hulp in de huishouding, (begeleiding bij) vervoer en het bieden van gezelschap, troost en afleiding.

Mantelzorg kan plaatsvinden in het eigen huis van de mantelzorger, in het huis van de ander, op een tijdelijke plek (denk aan ziekenhuis of logeerinstelling) of op een permanente plek in een instelling.

De intensiteit van mantelzorg verschilt per persoon, deze is afhankelijk van de kwaliteit van de (veranderende) relatie(s), de aandoening of beperking van degene voor wie gezorgd wordt, de duur van de zorg, waar de zorg plaatsvindt, de leeftijd van de mantelzorger, de culturele achtergrond en levensovertuiging, de context (werk, gezin, sociaal netwerk) en de manier waarop over ervaringen en verwachtingen gesproken wordt.

De behoefte aan ondersteuning en type ondersteuning is dan ook voor iedere mantelzorger verschillend.