Hulp bij huiselijk geweld

Hebt u te maken met huiselijk geweld? Wordt u geslagen of op een andere manier mishandeld? Wordt u of voelt u zich bedreigd? Bijvoorbeeld door uw partner, uw ex-partner of hebt u last van een stalker? Bel voor hulp met Veilig thuis. Doe ook aangifte van geweld bij de politie.

Erover praten kan bij Slachtofferhulp, uw huisarts, het maatschappelijk werk of anoniem via De Luisterlijn.