Initiatieven Oss Innoveert - Welzijn en Zorg

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

Sinds mei 2016 tot en met december 2017 zijn veel mooie initiatieven gestart, mede dankzij de startinvestering van de gemeente Oss. Oss Innoveert zocht in die periode ideeën en plannen voor vernieuwing in welzijn en zorg. Plannen die de zorg voor elkaar, de sociale contacten en leefbaarheid in wijk en buurt of de professionele zorg te verbeteren.’

BerghsLeven zorgt dat vragen en ideeën van burgers bij elkaar komen. Om zo met ieders inbreng en kunde een sociaal netwerk voor het hele dorp te vormen.
Lees verder

Om beter aan te sluiten bij de wensen van onze cliënten, willen we op de dagbehandeling van Ons Stekkie in Herpen een beweegtuin realiseren.
Lees verder

In Megen komt een natuurspeeltuin. Daar kunnen jong en oud straks oefeningen doen met instrumenten van natuurlijke materialen.
Lees verder

Buurtgezinnen.nl zoekt voor een gezin dat het moeilijk heeft een steungezin in de buurt, zodat ouders kunnen bijkomen en kinderen wat extra aandacht krijgen.
Lees verder

Centering Pregnancy is een combinatie van gewone controles en informatie, zorgen en klachten delen in groepsverband.
Lees verder

Het plan is om een duofiets te stallen bij De Maashorst. Bewoners van het verpleeg- en verzorgingshuis en inwoners van Megen, Haren en Macharen mogen de fiets gebruiken.
Lees verder

Geffen Zorgt richt op ontmoeting, elkaar een handje helpen waar nodig en wonen voor jong en oud in Geffen.
Lees verder

Gight is een gidslicht die ouderen veilig gidst van bed naar toilet. Zo kunnen ze langer veilig en prettig zelfstandig wonen.
Lees verder

Op Coornhertstraat 3 staat de koffie klaar. Het lijkt een bijenkorf met gezang, koken, schilderen, rikken, sporten en natuurlijk "buurten".
Lees verder

Sterk in Werk ontwikkelde het project IVITO om jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan leerwerkplekken en (beschutte) banen te helpen.
Lees verder

Dankzij het project IXELF zijn medewerkers van Actief Zorg niet meer (alleen) bezig met de zorgvraag, maar vragen ze voortaan wat de klant gelukkig maakt.
Lees verder

Kookclub 'De Haar' verzorgt een gezellige avond voor Harense senioren met een driegangendiner, inclusief een lekker wijntje.
Lees verder

Basisschoolleerlingen maken gerechten uit alle vlakken van de voedselschijf. Ze krijgen hulp van leerlingen uit het speciaal onderwijs Hub Noord-Brabant locatie Oss.
Lees verder

Met je Hart_Oss voert diverse projecten uit om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Een voorbeeld is de horecacampagne ‘Eet Met je Hart’.
Lees verder

De Sociale Teams van ONS Welzijn komen met allerlei huis- en tuinklusjes bij PIMP-IT. Onder begeleiding van het jongerenwerk en vrijwilligers pakken jongeren de klusjes op.
Lees verder

Het project Positieve Gezondheid wil een netwerk en een kenniscentrum ontwikkelen waar in 2020 organisaties, professionals en burgers denken en werken vanuit positieve gezondheid.
Lees verder

Bij Rouwcafé Oss komen inwoners, die rouwen om hun overleden dierbare, bij elkaar en hun verdriet delen en (h)erkenning ontvangen.
Lees verder

Mensen die slecht kunnen lezen of schrijven hebben een slechtere gezondheid, meer zorg nodig en worden minder oud. Zorgcoöperatie Herpen pakt de problemen met lezen aan.
Lees verder

Jongeren uit vier verschillende wijken binnen de gemeente Oss organiseren (sport)evenementen voor hun wijk.
Lees verder

S@men Beter Thuis geeft via webinars tips en tricks om op een makkelijke manier te leren voor iemand te zorgen of goed om te leren gaan met een beperking.
Lees verder

Door Wereld Proeverij komen wijkbewoners uit hun huizen, leren elkaar beter kennen en verwennen elkaar met een heerlijke maaltijd.
Lees verder

Ons plan is om op een speelse, ontspannen manier en via persoonlijke verhalen, elkaar (beter) te leren kennen. Zo verbeter je de leefbaarheid binnen de straat of wijk.
Lees verder

Met WoonConnect kunnen woningbezitters online hun woning in 2D en 3D van binnen en van buiten bekijken én virtueel aanpassen.
Lees verder

‘Zo voelt dat dus’ is een workshop over werken vanuit cliëntperspectief. Reden hiervoor is dat zorgvragers nog vaak een kloof ervaren tussen de ‘bottum-up’ manier van werken en de praktijk.
Lees verder

412-TV is een online videoplatform voor en door Ossenaren. Op dit tv-kanaal komen leuke video’s en tv-programma’s die in onze gemeente gemaakt worden door Osse filmmakers.
Lees verder

In de Leesexpeditie XL lezen jonge vrijwilligers voor aan ouderen die niet meer in staat zijn om zelf een boek, tijdschrift of de krant te lezen. Het bestrijdt en voorkomt laaggeletterdheid bij beide partijen.
Lees verder

Theater van de Stad

Met Theater van de Stad biedt De Lievekamp iedereen uit de gemeente Oss een podium. Maar het theater wil ook een plek van samenkomst zijn. Een plek waar je mensen kunt ontmoeten, waar je kunt genieten van cultuur, waar je gelijkgestemden tegenkomt, waar sociaal-culturele activiteiten plaatsvinden en waar ruimte is voor iedereen.
Lees verder

Opruimen doe je met elkaar

Bij één op de vijf mensen verzamelen zoveel spullen, dat het een probleem in huis wordt. Dit geeft veel stress, bij de betrokkene zelf. Maar ook bij het gezin en de mensen daar direct omheen, zoals buren en hulpverleners. Wij gaan deze mensen helpen. We doen dit in samenwerking met ONS Welzijn.
Lees verder

Oss kent Ons

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem in Oss. Wij willen hen ‘sociaal activeren’ door ze kennis te laten maken met nieuwe mensen. Dat gaan we doen door hen in groepsverband in gesprek te laten gaan over hun levensverhaal. En we gaan ze leren hoe ze hun sociale netwerk kunnen onderhouden en uitbreiden.
Lees verder

Samen aan tafel

‘Samen aan tafel’: elke veertien dagen kunnen tien inwoners van 65 jaar of ouder op woensdagmiddag samen eten in gemeenschapshuis De Bongerd. Voor hen een vertrouwde plek die dichtbij is.
Lees verder

De Gezonde sportkantine

Sport en bewegen, voor jong en oud, is onlosmakelijk verbonden met gezondheid. Gezonde voeding is dat ook en het ligt dan ook voor de hand dat daar in de kantine nadrukkelijk op wordt ingezet.
Lees verder

Via De Huiskamer in het buurthuis De Binnenstad willen we onder het genot van een kopje koffie voor jong en oud een plek zijn om elkaar te ontmoeten. Op deze manier krijgen de bezoekers de kans om met anderen over allerlei dingen te praten.
Lees verder

Eten doet ontmoeten

Op minimaal twee dagen van de week gezamenlijk dineren in het Wijkcentrum. Samen eten; gezond en gezellig, dit tegen een sociaal passend tarief. De maaltijden worden initieel verzorgd door een maaltijdservice van buitenaf.
Lees verder

Actieplan ouderen in Lith

Het idee: het creëren van een ontmoetingspunt voor ouderen in het centrum van het dorp in één gebouw waarin ook de school, de buitenschoolse opvang, het gemeenschapshuis, de bibliotheek en het consultatiebureau zijn gevestigd.
Lees verder

Tovertafel

Een helder moment, een herinnering die opdoemt, een onverwacht grapje. Het zijn schaarse geluksmomenten voor mensen met dementie, maar ze zijn des te waardevoller.
Lees verder

Klik hier om naar de enquête te gaan.