Campagne 'Deel je zorg.'

In de gemeente Oss wonen ruim 12 duizend (ongeveer 17%) mantelzorgers. De meesten (62%) kunnen dat prima combineren met hun dagelijkse bezigheden. Veel van hen kunnen terugvallen op familie, vrienden of kennissen. Maar wat als dat even niet lukt? Gemeente Oss vindt het belangrijk dat mantelzorgers dan hun zorg delen en hulp en ondersteuning zoeken en vinden. Daarom sluiten wij aan bij de campagne ‘Deel je zorg.’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op deze pagina leest u meer over de campagne.

Deel je zorg.

Mantelzorgers kunnen de weg naar ondersteuning bij hun zorgtaken soms moeilijk vinden. Ze herkennen zich niet als mantelzorger en vinden het niet makkelijk om hulp te vragen of een luisterend oor te vinden bij een professional. Als ze deze stap wel zetten is het vaak nog lastig om de juiste informatie en ondersteuning te vinden.

Het ministerie van VWS wil dit via de campagne ‘Deel je zorg’ verbeteren. Zodat mantelzorgers de zorg voor hun naaste met de juiste ondersteuning beter kunnen volhouden. Daarbij werkt het ministerie samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), MantelzorgNL en de landelijke Alliantie jonge mantelzorg. Welzijnsinstellingen, mantelzorgcoaches en gemeenten helpen mee de boodschap lokaal te verspreiden.

De campagne is opgesplitst in drie delen:

  1. Jonge mantelzorgers: week van de jonge mantelzorgers 1 t/m 7 juni 2020.
  2. Werkende en oudere mantelzorgers: lokale campagne in september en oktober 2020.
  3. Werkende en oudere mantelzorgers: landelijke campagne in november rond de dag van de mantelzorg (10 november 2020).

Boodschap voor mantelzorgers in de gemeente Oss

Goed zorgen voor een ander is iets moois. Hierbij is het belangrijk dat je ook goed voor jezelf blijft zorgen. Dit doe je door over je zorg(en) te praten, je grenzen aan te geven en hulp te zoeken als het nodig is. Kijk op www.oss.nl/mantelzorg of www.mantelzorg.nl voor meer informatie of bel naar 14 0412.

Klik hier om naar de enquête te gaan.