Opname in zorginstelling

Een permanente opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U hebt hiervoor een toegangsbewijs of indicatie nodig van het CIZ.

Wat is de Wlz?

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Wlz-zorg is zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage.
Lees meer over de Wlz op de website van Regelhulp.

Klik hier om naar de enquĂȘte te gaan.