Opname in zorginstelling

Een permanente opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U hebt hiervoor een toegangsbewijs of indicatie nodig van het CIZ.

Wat is de Wlz?

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Wlz-zorg is zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage.
Lees meer over de Wlz op de website van Regelhulp.

Per 1 januari 2021: langdurige ggz naar Wlz

Heeft u uw hele leven intensieve zorg vanuit de ggz nodig? En overziet u zelf niet altijd wanneer u zorg nodig heeft? Dan kunt u vanaf 2021 zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen.
Lees meer over GGZ naar Wlz