Persoonsgebonden budget (PGB)

Wat is een PGB?

Een PGB of persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee mensen zelf hulp of een hulpmiddel inkopen bij een aanbieder die zij zelf uitkiezen. Een PGB is mogelijk voor mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo of Jeugdwet.

Voor- en nadelen van een PGB

Een PGB geeft vrijheid om het op uw eigen manier te regelen. Daarvoor gelden wel regels. Bijvoorbeeld welke hulp / hulpmiddel u met het budget kunt inkopen. Kiezen voor een PGB betekent ook dat u zelf een zorgovereenkomst moet afsluiten met uw zorgverlener en een administratie bijhouden. U kunt testen of een PGB bij u past met deze zelftest.

Wilt u een PGB aanvragen?

U kunt geen PGB aanvragen. U kunt ons wel bellen om hulp of een hulpmiddel aan te vragen. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0412.
Lees meer over de werkwijze.

Gaat het om een kind? Neem dan contact op met het basisteam Jeugd en Gezin (BJG) via telefoonnummer 088 374 2526.
Lees meer over jeugdhulp.

Hoe gaat het verder na uw aanvraag?

  • Blijkt uit het gesprek dat u hulp nodig hebt vanuit de Wmo? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of ondersteuning? En wilt u graag een PGB om die hulp zelf te regelen? Dan vragen wij u om een zorg- en budgetplan (pdf) te maken. Aan de hand van het plan bekijkt u met uw consulent of een PGB een goede oplossing voor u is.
  • Blijkt uit het gesprek dat u een hulpmiddel nodig hebt? Bijvoorbeeld een scootermobiel of een rolstoel? En wilt u dit zelf kopen met een PGB? Dan moet het hulpmiddel dat u koopt voldoen aan een eisenpakket. U moet daarvoor zelf één of meer gespecificeerde offertes aanleveren die passen bij die eisen.

Hoe hoog is een PGB?

De gemeente kan verschil maken tussen een PGB voor een zorgaanbieder (professionele ondersteuning) en een PGB voor bijvoorbeeld een familielid (niet-professionele ondersteuning). Het PGB voor niet-professionele ondersteuning is lager dan voor professionele ondersteuning.

De hoogte van een PGB hangt ook af van het soort hulp dat u nodig hebt. Hebt u bijvoorbeeld alleen hulp nodig bij het zware huishoudelijke werk? Dan krijgt u een lager PGB dan iemand die naast het zware werk ook hulp nodig heeft bij de was en strijk.

Hoe gaat het met betalen van het PGB?

Een PGB voor hulp betalen wij niet direct aan u, maar aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert het geld. U geeft opdracht aan de SVB om de hulp te betalen. Dit noemen we ‘trekkingsrecht’.

Een PGB voor een hulpmiddel gaat niet via de SVB maar betalen wij direct aan u.

Wat is een verantwoordingsvrij bedrag?

In de gemeente Oss mocht u tot en met 31 december 2017 maximaal 250 euro van uw PGB vrij gebruiken. Dit is niet meer mogelijk in 2018.