Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden (vrijwilligers)

Laatst gewijzigd op: 13-02-2020

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. De adviesraad houdt zich bezig met onderwerpen zoals werk, inkomen, armoede, hulp bij schuldhulpverlening en de wet Maatschappelijke Ondersteuning. Over deze onderwerpen geven ze advies aan het Osse college van burgemeesters en wethouders.

Welke leden zoekt de ASD?

De ASD zoekt nieuwe leden die wonen in de gemeente Oss. Mensen uit alle kernen zijn van harte welkom. De nieuwe leden brengen ieder hun eigen deskundigheid (uit ervaring of uit professie) en bijbehorende netwerken mee.

De adviesraad is op zoek naar nieuwe leden voor de KennisKring Wias en de werkgroep Btb. Kijk voor meer informatie over deze werkgroepen en de adviesraad op
www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl