Coronavirus: hulp en besluiten voor vrijwilligersorganisaties

Laatst gewijzigd op: 23-04-2020

Eind maart hebben we een brief gestuurd naar veel vrijwilligersorganisaties in Oss. Met de boodschap: dreigt uw organisatie in de problemen te komen door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u dit melden via vrijwilligersorganisatie@oss.nl We weten nu wat meer. En daarom hebben we een aantal besluiten genomen over hoe we om gaan met de gevolgen van de coronacrisis voor de vrijwilligersorganisaties.

Welke vragen kregen we?

We kregen vooral vragen over het betalen van de huur en andere rekeningen van de gemeente.

Wat hebben we besloten?

 • Het betalen van huur voor accommodaties aan de gemeente Oss schorten we op tot 1 juni 2020. Dat geldt ook voor de rente en aflossen van leningen die maatschappelijke organisaties bij ons afgesloten hebben.
 • We vragen aan de beheersorganisaties van de wijk- en dorpshuizen om hetzelfde te doen voor hun huren aan de maatschappelijke vrijwilligersorganisaties.
 • Voor nieuwe rekeningen van de gemeente Oss geldt een standaard betalingstermijn van 90 dagen in plaats van 30 dagen.
 • We betalen de afgesproken subsidies uit, ook als u de maatschappelijke activiteiten nu niet uit kunt voeren. Voor (eenmalige) evenementen betalen we (een gedeelte van) het subsidie uit, als u al reële kosten heeft gemaakt. Heeft u alvast subsidie nodig? Dan kunt u een verzoek aanvragen. (versneld uitbetalen 3e kwartaal).
 • Raakt uw vrijwilligersorganisatie in de directe financiële problemen? Dan kunnen we ook extra financiële hulp bieden. Dat is in het begin altijd een lening.

Hoe gaan we om met evenementen?

Evenementen vormen een aparte categorie. Daarvoor hebben we de volgende besluiten genomen.

 • U mag evenementen verzetten, als de kan volgens de maatregelen van het Rijk.
 • Voor nog niet vergunde evenementen doen wij een dringend beroep om na te denken of u het evenement een jaar over kunt te slaan.
 • Toegezegde subsidies blijven staan ter compensatie van mogelijk gemaakte kosten en als voorbereiding van het evenement een jaar later.
 • De al aangevraagde toekomstige evenementen gaan voor evenementen die verzet moeten worden.
 • U kunt een geannuleerd evenement alleen verzetten als de locatie én de omgeving daarvan dit toelaten op de nieuwe datum. En als de capaciteit van hulpdiensten (politie/brandweer/GHOR/Veiligheidsregio Noord-Brabant)dit op de nieuwe datum toelaat.
 • We stellen een nieuwe evenementenkalender op. Het college bepaalt daarin hoe we omgaan met de kernevenementen. En ook welke aanvullende regels gaan gelden voor de planning van evenementen dit jaar.

Waarom nemen we deze maatregelen?

Met deze maatregelen willen we vooral voorkomen dat er vrijwilligersorganisaties gedwongen moeten stoppen. Daarom geven we uitstel van betaling, betalen we subsidies door en bieden als het nodig is een extra lening.

Wat gaan we verder doen?

We kunnen nog niet alles overzien. Veel hangt af van de rijksoverheid en de landelijke maatregelen. Misschien blijken de maatregelen die gemeente Oss nu neemt niet voldoende. We zien de echte gevolgen van de crisismaatregelen pas terug in de cijfers van de jaarrekeningen van de vrijwilligersorganisaties. Vooral op basis daarvan bekijken wat er nog meer nodig en mogelijk is.

Heeft u hulp nodig?

Het is niet gemakkelijk om als bestuurder van een vrijwilligersorganisatie nu beslissingen te moeten nemen, bijvoorbeeld op verzoek van leden, klanten of deelnemers. Wat moet u doen met contributies of bijdragen van uw deelnemers? Of met rekeningen? Als u het niet precies weet, zoek advies. Bij uw koepelorganisatie, bij dezelfde organisaties, bij uw leden, cliënten of deelnemers. Wij steunen u waar we dat kunnen. U kunt ook uw vraag aan ons stellen. Wij geven advies of sturen u door. U kunt contact met ons opnemen via vrijwilligersorganisatie@oss.nl

Samen lossen we de coronacrisis op. En samen nemen we ook de verantwoordelijkheid voor de negatieve gevolgen van deze crisis. Wij adviseren u daarbij de richtlijnen van het RIVM te volgen. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Blijf daarom onze berichten volgen op www.oss.nl/coronavirus

Klik hier om naar de enquête te gaan.