Een belangrijk bericht van het CAK

Laatst gewijzigd op: 25-06-2020

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand.

Vertraging in facturen

Door een technisch probleem in onze systemen heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Wij doen er alles aan om onze Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden versturen wij klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen. Onze excuses voor het ongemak.

Geen rekening over april en mei

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en leg alvast € 19,- per maand opzij.

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit bieden wij aan om betalingsproblemen te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Het CAK