Mededeling

Blijf op de hoogte van het laatste (lokale) nieuws over het coronavirus op www.oss.nl/coronavirus

Nieuwe wet voor regelen hulpmiddelen

Laatst gewijzigd op: 10-01-2020

De wet voor het regelen van hulpmiddelen verandert. Vanaf 1 januari 2020 is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor de hulpmiddelen voor mensen die in een instelling wonen. De verstrekking gaat dan via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Waarom deze verandering?

Met de verandering in de wet wordt de hulpmiddelenzorg eenvoudiger.

Om welke hulpmiddelen gaat het?

  • Hulpmiddelen voor mobiliteit. Bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.
  • Hulpmiddelen voor zorg en wonen voor algemeen gebruik. Bijvoorbeeld een tillift of hoog-laagbed.

Vanaf 1 januari 2020:

Woont u in een zorginstelling?

  • Zorgkantoren leveren de hulpmiddelen voor mobiliteit.
  • Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor hulpmiddelen voor zorg en wonen voor algemeen gebruik.

Woont u in een zorginstelling en gebruikt u een hulpmiddel van de gemeente?

  • Dan verandert er voorlopig niets. U kunt u hulpmiddel gewoon blijven gebruiken. De gemeente blijft zorgen voor onderhoud, reparaties en/of aanpassingen zoals u gewend bent. Pas als uw hulpmiddel vervangen moet worden, krijgt u uw nieuwe hulpmiddel via de Wlz.

Hebt u een hulpmiddel en verhuist u in 2020 naar een zorginstelling?

Dan bekijkt u met uw ergotherapeut of fysiotherapeut of het hulpmiddel moet worden vervangen.

  • Zo ja: nieuw hulpmiddel vanuit Wlz.
  • Zo nee: zorgkantoor kan hulpmiddel overnemen van gemeente (beoordeling op basis van landelijk protocol).

Hebt u Wlz-zorg, maar dan thuis?

Hulpmiddelen voor mensen met Wlz-zorg thuis worden vanuit de Wmo of Zorgverzekeringswet betaald. Hier verandert voorlopig niets aan.