Onderzoek ervaringen Wmo

Wij doen elk jaar onderzoek naar de ervaringen van onze inwoners met de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning): het cliëntervaringsonderzoek. Had u in 2018 een Wmo-indicatie? Dan kunt u in februari een brief van ons krijgen met een vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u schriftelijk of online invullen.

Wat vragen we?

We vragen naar uw ervaringen met de Wmo over 2018. Wat ging er goed? Wat kan beter? Hoe is de kwaliteit van de ondersteuning? Welke invloed heeft de ondersteuning op uw leven?

Heeft u geen brief gekregen?

Het kan dat u geen brief heeft gekregen. Wij hebben niet iedereen met een Wmo-indicatie in 2018 een uitnodiging gestuurd. De uitnodigingen zijn steekproefsgewijs verstuurd.

Doet u mee?

Deelname is vrijwillig. U doet mee door de vragenlijst in te vullen. Daarmee laat u ons weten wat uw ervaringen zijn met de Wmo. Misschien zijn er dingen die u graag anders wilt. Uw antwoorden helpen ons om de ondersteuning voor onze inwoners te verbeteren.

Anoniem

Alle vragenlijsten verwerken wij anoniem. Uw deelname heeft géén gevolgen voor uw ondersteuning. Het onafhankelijk onderzoeksbureau ‘BMC Onderzoek’ voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Oss.